English Česky
  

 

aktualizováno:

 

Přispějte na provoz.

 

 

Aktuální komentáře
Slightly Magic (2)
Fantasy World Dizz... (3)
Boulder Dash 1-4 (6)
Jumping Jack (7)
Kliatba noci (9)
Journey to Another... (1)
Jonny Quest (2)
Scooby Doo in the ... (1)
Johnny the Ghost (1)
další ...

 

 

důležité odkazy:
Všechny nedávno vydané hry na jednom místě.
Největší archív o ZX Spectru a vše kolem něj na světě.
Největší databáze pouků, rad a návodů.
RZX videa - kompletní herní průvodci.
Mapy tvořené přímo z herních obrazovek.
České a slovenské speccy hry.

 

Tomahawk - návod

Program je simulátorem letu v reálném čase napodobující útočný vrtulník U.S. Army AH-64 Apache. V trojrozměrné simulaci okolních objektů jsou zobrazeny přistávací plochy, budovy, sloupy vysokého napětí, hory, nepřátelské tanky, polní děla a vrtulníky. Struktura povrchu krajiny je viditelná při letu ve výšce nižší než 500 stop tak, aby byl zprostředkován dojem rychlosti. S trochou cviku je možné létat mezi stromy a vrcholky hor.

 

HLAVNÍ MENU

 

1) Volba mise

 

MISSION 1Nácvik letu, použijeme pro seznámení s vrtulníkem a pro nácvik útoku na pozemní cíle. Nepřátelské síly nebudou opětovat palbu.
MISSION 2Souboj, krátká výprava za zničením nepřátelských cílů a návrat na základnu.
MISSION 3Souboj, jste zcela obklopeni nepřátelským územím a váš úkol je osvobodit toto území na mapě od nepřátelského obležení. Každý protivníkův sektor se stane spojeneckým, jsou-li v něm zničeny nepřátelské síly.
MISSION 4Souboj, strategická bitva o obsazení celého území na mapě. Vaším úkolem je podpora spojeneckých sil v bitvě podél frontové linie.

 

2) den nebo noc

 

3) jasno nebo oblačno

 

4) výška mraků

 

5) boční větry a turbulence

 

6) zvuk - ON (zapnuto) / OFF (vypnuto)

 

7) kvalita pilota - TRAINEE (žák) / SQUADRON (příslušník letky) / INSTRUCTOR (instruktor) / ACE (eso)

 

8) ovládání - KEYBOARD (klávesnice) / INTERFACE 2 / KEMPSTON

 

PŘÍSTROJOVÁ DESKA

 

Sloupcové ukazatele (zleva doprava):

 

- indikátor nastavení kolektoru (COL)
- kroutící moment (TORQ 0 až 130% - síla požadovaná od motoru)
- otáčky turbín a rotoru (RMP 0 až 120 %)
- ukazatel nastavení plynu (T)
- palivo (FUEL)
- teplota motoru (°C)

 

ZBRAŇOVÉ SYSTÉMY

 

Střelivo (AMMO):

 

- 1200 nábojů do 30 mm děla (750 ran/min)
- 38 neřízených raket (19 na každé straně)
- 8 samonaváděcích laserem řízených střel typu Hellfire

 

Kontrolní světla signalizující poruchy:

 

- motorů (ENGS)
- zbraňových systémů (WPNS)
- navigačního počítače (NAVC)
- systému pro vyhledávání a určení cíle (TADS)

 

PŘÍSTROJE (ZLEVA DOPRAVA)

 

TADS - systém pro vyhledávání a určení cíle (malý přístroj nad palivoměrem). Je používán k identifikaci a sledování tanků, polních děl a vrtulníků - červená = nepřítel, zelená = spojenec. Zároveň ukazuje vzdálenost ve stopách, je-li cíl vzdálen méně než 10 000 stop.

 

VDU - Visual Display Unit:

 

- rychlost (SPEED) v uzlech, žlutá vpřed, modrá vzad

 

- výška (ALTITUDE) ve stopách - vertikální rychlost (VSI) ve stopách/sec, šipka ukazuje směr pohybu.

 

- čas k dosažení cíle (TIME) v hodinách a minutách. Zmizí, je-li čas menší než 1 min.

 

- vzdálenost k objektu (RANGE) - údaj palubního počítače. Pod 0,1 míle udává vzdálenost ve stopách, pod 4,9 míle v desetinách mil, nad 5 mil v celých mílích.

 

Umělý horizont (ROLL PITCH):

 

- symbol naklánění vrtulníku a údaj o úhlu příčného naklonění
- ukazatel podélného náklonu
- indikátor bočního klouzání

 

Přístroj pro navigaci pomocí Dopplerova efektu a kompas (zcela vlevo):

 

nahoře - směr podélné osy vrtulníku
vlevo dole - azimut cíle
vpravo dole - směr letu

 

Pro správné naletění na cíl musí azimut letu a azimut cíle souhlasit. Můžeme používat 4 druhy navigace:

 

BO - navigace pomocí radiomajáků
HO - navádění na přistávací plochu
TO - navádění na pozemní cíle
^^ - navádění na nepřátelský vrtulník

 

OVLÁDÁNÍ

 

Ovládání otáček turbín:

 

W - přidání plynu
S - ubrání plynu

 

Páka kolektoru pro ovládání svislého a vodorovného letu:

 

Q - zvyšuje tah
A - snižuje tah

 

Páka cyklického řízení motoru:

 

7 - nosem dolů (joystick dopředu)
6 - nosem nahoru (joystick dozadu)
8 - naklonit vpravo (joystick doprava)
5 - naklonit vlevo (joystick doleva)

 

Kormidlování vyrovnávacím rotorem

 

Z - vpravo
CAPS SHIFT - vlevo

 

Navigace

 

C - volba radionavigace (B0, H0, T0, ^^)
N - volba dalšího cíle

 

SYSTÉMY PALUBNÍCH ZBRANÍ A ÚTOK

 

Tlačítkem P vybereme typ zbraně:

 

- kanón - mířidla X, dostřel 2000 stop
- rakety - mířidla +, dostřel 4000 stop
- řízené střely - čtvercová mířidla, dostřel 3,1 míle

 

Střelba se provádí klávesou 0 nebo tlačítkem FIRE na joysticku.

 

Systém bodování
ZbraňDěloTankVrtulník
Kanón20-100
Raketa102050
Řízená střela51025

 

Nepřítel opětuje palbu od vzdálenosti zhruba 4000 až 5000 stop. Není možné zničit tank rychlopalným kanónem. Zničení spojence má za následek vynulování skóre. Protože je mnohem snazší zasáhnout cíl řízenou střelou, odměnou je méně bodů.

 

MAPA

 

Pro pohled na mapu použijte klávesu M. Pomocí kurzorových tlačítek můžete pohybovat vrtulníkem, který je na letišti, po spojeneckých plochách. Modrý sektor je spřátelený, červený sektor je nepřátelský. Modře blikající sektor značí přítomnost nepřátel na spojeneckém území, červeně blikající sektor představuje přítomnost spojenců na nepřátelském území.

 

Přistáním na nepřátelském území (sektoru) padnete do zajetí! Opětovným stisknutím klávesy M se vrátíte na normální obraz. Váš vrtulník je na mapě zobrazen blikajícím symbolem a ocáskem. Nepřátelské vrtulníky jsou zobrazeny bez ocasu. Radiomajáky 0 až 7 můžete použít pro účely navigace.

 

Při výcviku (MISSION 1) jsou všechny sektory spřátelené a jakákoliv přistávací plocha může být používaná. Ve všech sektorech jsou nepřátelské tanky a děla pro nácvik útoku. Mapa je ve všech směrech zatočena sama do sebe, takže vyletíte-li z mapy na jedné straně, objevíte se na druhé.

 

PRAVIDLA LETU

 

Start:

 

1) Stáhněte ovladač kolektoru na minimum (A).

 

2) Zapněte plný plyn (W) dokud se ukazatel plynu nedostane na maximum.

 

3) Vyčkejte, až otáčky turbín a rotoru dosáhnou 100%.

 

4) Zvyšte tah kolektoru tlačítkem Q. Vrtulník se odlepí od země. Ukazatel VSI udává vertikální rychlost ve stopách/sec.

 

5) Stáhněte kolektor (A) tak, aby vrtulník visel na místě, tzn. VSI=0.

 

6) Otáčení na místě dosáhnete pomocí kormidlování Z a Caps Shift.

 

Přechod do vodorovného letu:

 

1) Zvyšte tah kolektoru (Q) do rozmezí mezi 80 až 100% otáček. Stáhněte kolektor, jestliže se ozve varovný signál přetočení.

 

2) Skloňte předek vrtulníku dolů (7) mezi 15 až 30 stupni.

 

3) Vzroste rychlost. Autostabilizátor pomalu srovná vrtulník do vodorovné polohy.

 

4) Stáhněte kolektor (A), abyste dosáhli nulové vertikální rychlosti. Vrtulník nyní poletí vpřed stálou rychlostí. Je to velice pohyblivý stroj. Z visení na místě dosáhne rychlosti 100 uzlů za zhruba 6 vteřin při plynu na 100% a sklonění předku asi o 30 stupňů.

 

Vodorovný let:

 

Předpokládáme-li, že vrtulník není v režimu autorotace (viz dále), závisí jeho rychlost na otáčkách a na nastavení kolektoru.

 

Typické hodnoty rychlosti a nastavení otáček:
OtáčkyRychlost
44%60 uzlů
60%110 uzlů
75%147 uzlů
100%159 uzlů

 

Může dojít k mírným odchylkám vlivem výšky a změn váhy vrtulníku. Vrtulník je vybaven autostabilizátorem, který mu umožňuje letět jakoukoliv rychlostí s vodorovným trupem

 

OTÁČENÍ

 

Je-li dopředná rychlost větší než 10 uzlů, zatočíme prostě nakloněním vrtulníku do strany. Ztratíme přitom část svislého tahu a vrtulník začne klesat, tomu ale můžeme zabránit zvětšeným nastavením kolektoru. Vrtulník v zatáčce zpomaluje, pokud se pilot nevzdá výšky na úkor rychlosti a zároveň neklesá. Při rychlostech pod 60 uzlů má vrtulník v zatáčkách vybočovat, což ukazuje indikátor bočního "snášení" na umělém horizontu (ROLL PITCH). Zatáčení můžeme podpořit pomocí vyrovnávacího motoru, ale má to za následek snížení rychlosti. Vlivem odstředivých sil dochází v zatáčce k nepravidelnostem v otáčkách rotoru. Automatické zařízení na kontrolu plynu nastaví chod turbín tak, aby otáčky rotoru byly udržovány přibližně na 100%.

 

ZPOMALENÍ A VIS NA MÍSTĚ

 

1) Jemně zdvihněte nos vrtulníku přitažením joysticku nebo klávesou 6. Vrtulník zpomalí a začne stoupat. Udržujte takto nakloněnou polohu opakovaným popsaným pohybem.

 

2) Zastavte stoupání povolením kolektoru (A). Až klesne dopředná rychlost pod 60 uzlů, přidejte kolektor (Q), abyste předešli klesání. Když rychlost klesne na nulu, vyčkejte, až se vrtulník ustálí ve vodorovné poloze.

 

3) Přidejte kolektor podle potřeby tak, aby i vertikální rychlost se ustálila na nule. Vrtulník nyní visí bez pohybu.

 

4) Obvyklým způsobem zpomalení je také opakované naklánění vpravo a vlevo.

 

5) Je-li dopředná rychlost menší než 60 uzlů, může pilot použít vyrovnávací rotor, aby se stočil bokem ke směru letu. Vrtulník pak prudce zpomalí následkem zvýšeného odporu vzduchu.

 

LET DOZADU A DO STRAN

 

Z nehybného visení na místě může vrtulník couvat zpět zvýšením tahu kolektoru a zvednutím nosu asi o 10 stupňů. Ukazatel rychlosti se zbarví modře. Ponechte vrtulník v tomto náklonu, aby vzrostla rychlost. Podobně můžeme s vrtulníkem letět do stran nakloněním vlevo nebo vpravo a zvýšením tahu kolektoru. Ukazatel rychlosti ovšem neindikuje rychlost do stran a pilot musí hlídat ukazatel bočního snášení na umělém horizontu.

 

KRISTIÁNKA

 

Tímto manévrem provedete obrat o 180 stupňů a naberete výšku. S dopřednou rychlostí větší než 100 uzlů zvednete nos na 70 stupňů a tento náklon udržujte, dokud rychlost neklesne pod 60 uzlů. Pak pusťte joystick a kormidlujte zadním rotorem, dokud se směr letu nezmění asi o 160 stupňů. Potom pusťte kormidlo a zrychlete s nosem namířeným dolů.

 

AKROBACIE

 

Apache může letět bezpečně v těchto mezích:

 

- podélný náklon +/- 90 stupňů
- příčný náklon +/- 110 stupňů

 

Mimo tyto meze se mohou reakce stroje stát nepředvídatelnými, takže loopingy a vývrtky se nedoporučují!

 

AUTOROTACE

 

Pro přistání bez motorů musíte postupovat následovně. Je nutné pohotově reagovat a snížit tah kolektoru, než se otáčky rotoru příliš sníží. Udržujte vrtulník ve vodorovné poloze a stálé rychlosti mezi 50 a 60 uzly. Těsně před dotykem země zvyšte tah kolektoru tak, aby rychlost klesání nebyla pod 12 stop/sec.

 

PŘISTÁNÍ

 

Při přistání nesmí být překročeny shora uvedené hodnoty rychlosti a klesání! S vrtulníkem můžete popojíždět po zemi maximální rychlostí 60 uzlů za předpokladu, že otáčky motoru i rotoru jsou 100% a kolektor nastaven asi na 20%. Kormidlujte vyrovnávacím rotorem.

 

TANKOVÁNÍ, NABÍJENÍ A OPRAVY

 

Přistáním na spřátelené základně natankujete, nabijete zbraně a odstraníte automaticky veškeré poruchy, když po přistání zavřete plyn, aby otáčky turbín a rotoru klesly na nulu.

 

UKONČENÍ HRY

 

Hra bude skončena, jestliže byly zničeny všechny protivníkovy síly a vy jste se vrátili bezpečně na přistávací plochu. Po přistání stáhněte plyn na nulu. Pak obdržíte úplnou letovou zprávu.

 

VAROVÁNÍ

 

Maximální rychlost je 197 uzlů! Stoupá-li rychlost dále, utrhne se při rychlosti 210 uzlů list rotoru! Požaduje-li pilot příliš velký výkon motorů, ukazatel kroutícího momentu se zbarví červeně a zazní varovný signál. Je-li varování ignorováno, motory se přehřejí a případně selžou. Je možné létat i s jedním motorem.

 

Obrázky ze hry

   

Odkazy na další zdroje

Vyhledat další informace na serveru Spectrum Computing.  Popis a stažení hry, ke které se váže tento návod.  Vyhledat rady, návody, cheaty a pouky na serveru The Tipshop.

Publikováno: 5. 8. 2003 | Zdroj: X-magazín 6/98 | Vložit nový komentář...

Prozatím nebyl vložen žádný komentář.

 

 
 
Poslat e-mail autorovi stránek ... pavero(a)post.czNahoru ...
  Speccy.cz
Valid HTML 4.01 Transitional TOPlist