English Česky
  

 

aktualizováno:

 

Přispějte na provoz.

 

 

Aktuální komentáře
Boulder Dash 1-4 (6)
Jumping Jack (7)
Kliatba noci (9)
Journey to Another... (1)
Jonny Quest (2)
Scooby Doo in the ... (1)
Johnny the Ghost (1)
Jungle Warrior (1)
Jméno růže (5)
další ...

 

 

důležité odkazy:
Všechny nedávno vydané hry na jednom místě.
Největší archív o ZX Spectru a vše kolem něj na světě.
Největší databáze pouků, rad a návodů.
RZX videa - kompletní herní průvodci.
Mapy tvořené přímo z herních obrazovek.
České a slovenské speccy hry.

 

Tau Ceti - návod

V originální strategicko-akční hře se stáváte pilotem skimmeru (sběrače) a vaším úkolem je po přistání na planetě Tau Ceti III, kde se vzbouřili roboti, navšívit všechna města s reaktory, vyzvednout v nich veškeré palivo pro centrální reaktor, umístit je do něj (tím se vytvoří podmínky k pozdějšímu výbuchu) a vrátit se ke kosmické lodi a odletět pryč.

 

Nejprve si popíšeme všechno, co vidíte na obrazovce. Vlevo nahoře je hlavní monitor, tady se zobrazuje pohled ze skimmeru ven a některé další informace. Pod tímto oknem je dialogové okno, zde se vypisují některá hlášení počítače a vy sem zapisujete příkazy (viz dále). V pravém horním rohu je okno, kde se v prvním řádku vypisuje čas simulace, v druhém pohled, který se zobrazuje (forward - přední, left - levý, right - pravý, rear - zadní), a jméno města, ve kterém se právě nacházíte (začínáte ve městě REEMA a hlavní reaktor je v CENTRALISu), třetí řádek ukazuje kompas a stav, ve kterém se skimmer nachází (docked - v doku, landed - po přistání, launched - po vystřelení). Následuje čtvercové okno (tzv. scanner), zde se každý objekt kolem skimmeru zobrazuje jako bod. To, co je nahoře, je vpředu před vámi. Další okénko obsahuje jméno pilota (můžete zadat pomocí příkazu NAME), pod ním je vypsán počet raket (MI), klamných cílů (AM) a světlic (FL). Další okénko obsahuje ukazatele výšky skimmeru (Height), síly ochranného štítu (Shield), množství paliva (Fuel), teplotu laseru (Laser) a rychlost letu (Speed). Poslední okénko (vpravo dole) obsahuje dva gyrokompasy - první navádí na střed města (když je černá čárka uprostřed, míříte přímo k němu), druhá pak na vaši kosmickou loď (pracuje pouze, když se skimmer nachází v REEMĚ).

 

Když po nahrání hry uposlechnete pokynu hry a stisknete BREAK, objeví se na hlavním monitoru obrázek vnitřku vaší kosmické lodi a v dialogovém okénku se objeví nějaké texty. Dozvíte se, že jste v doku kosmické lodi, která právě přistála. Nyní můžete zadávat počítači příkazy. První, který můžete zkusit je HELP, po jeho odeslání se vypíše seznam příkazů, které můžete používat, jsou to:

 

HELP - vypsání seznamu příkazů.

 

MAP - zobrazení mapy planety. Každé město je zobrazeno bodem a jménem, spojení mezi městy je značenou čarou. Objeví se kurzor a vy můžete volit tyto akce: IN, OUT - zvětšení nebo zmenšení měřítka mapy, šipky - posun zobrazené části mapy, FIND - hledej město se zadaným jménem, EXIT - ukončí práci s mapou, můžete také ukázat na nějaké město a počítač vám vypíše údaje z databanky (původní populaci, hlavní odvětví výroby, předpokládaná úroveň obrany - high, medium, low a také zařízení pro skoky spolu se směry, ve kterých se nacházejí vzhledem ke středu města).

 

REACTOR - když poskládáte všechny poloviny paliva k sobě a vytvoříte kompletní palivové články, můžete letět k reaktoru a vkládat je do jeho aktivní zóny (na monitoru bliká místo, kam se má článek vložit, vy jej musíte přemístit na správné místo), když vložíte poslední, musíte se rychle dostat do kosmické lodi a odletět z planety pryč, reaktor totiž exploduje.

 

WAIT - čekání, hodí se když je venku noc a vy chcete počkat do rozednění (ve dne je lépe vidět a nemusíte používat IR).

 

EQUIP - vybavení lodi - po zvolení si můžete vybrat Refuel, Repair systems, Instal flares, Install missiles, Install amm's a Exit (doplnění paliva, oprava systémů, instalace světlic, instalace raket, instalace klamných cílů a konec). Tuto možnost můžete používat ve své kosmické lodi a v civilních nebo vojenských zásobovacích střediscích (Civilian, Military supply centre).

 

PAD - poznámka, můžete si zapisovat poznámky (třeba psát jména měst, která jste již stačili navštívit, papír je však poněkud rychlejší).

 

SAVE - uložení pozice hry na kazetu. Než se vám podaří Tau Ceti dohrát, uběhne určitě nejeden den.

 

KEYS - přehled a možnost nového nastavení kláves. Po nahrání hry jsou nastaveny tyto klávesy: O - doleva, P - doprava, S - nahoru/zrychlení, X - dolů/zpomalení, V - změna pohledu, M - vystřelení rakety (možnost je signalizována blikáním ukazatele počtu raket), F - vystřelení světlice (vytvoříte si tak na několik minut den), A - vystřelení klamného cíle (když se do dialogového okénka vypíše hlášení 'Robot missile launch', můžete ji zničit buď laserem nebo takto), H - zvýšení výšky skimmeru nad povrchem, G - snížení výšky skimmeru nad povrchem, J - zapnutí skokového pohonu (pracuje pouze nad k tomuto účelu určeným zařízením, tzv. jump pad, je to kruhová plošina a osamělá tyč vedle ní), toto je jediný způsob, jak se lze dostat do jiného města, R - vypsání stavu skimmeru (jednotlivé systémy, štít, palivo, počet nalezených částí paliva, počet sestavených článků a denní doba (day, night), I - zapnutí/vypnutí infračerveného monitoru (umožňuje vidění v noci), L - přistání, pokud chcete přistát (třeba kvůli prohlídce mapy), musíte nejprve zastavit a dosednout na povrch, pak stiskněte L, opětný start je zadáním příkazu LAUNCH.

 

SCORE - vypsání dosažených úspěchů.

 

SIGHTS ON - zapnutí zobrazení zaměřovacího kříže (lépe se stříli).

 

LAUNCH - odstartování skimmeru z doku nebo z povrchu planety.

 

RODS - práce s palivovými články - můžete aktivovat tyto ikony: EXIT - konec práce, BIN - vrátí vybranou část článku do zásobníku, WIPE - vrátí všechny části paliva do zásobníku, šipky - posune zásobník, zatočené šipky - otočení části paliva, šipka mezi černým a bílým čtverečkem - změna barvy. Zásobník jsou tři obdélníčky dole, nahoře je šest pracovních čtverců. Snažíte se najít části paliva, které k sobě patří (můžete je navíc překlápět vodorovně i svisle a měnit jejich barvu). Se skládáním článků klidně počkejte až budete mít všechny.

 

LOOK - zopakuje vypsání přistávacího hlášení a nakreslí znovu obrázek.

 

STATUS - provede totéž, co klávesa R při letu (vypíše stav lodi).

 

NAME - změna jména pilota.

 

NEWPAD - smazání napsaných poznámek (viz PAD).

 

LOAD - nahrání pozice hry z magnetofonu.

 

QUIT - ukončení hry.

 

PAUSE - zastavení hry (času simulace), hra čeká na stisk FIRE.

 

SIGHTS OFF - vypnutí zobrazení zaměřovacího kříže.

 

Příkazy musíte zadávat celé a bez chyb, jinak nebudou přijaty (NOT UNDERSTOOD) a můžete je psát znovu.

 

Několik rad pro hraní Tau Ceti

 

Nespěchejte, času je dost. Nestřílejte na reaktor a civilní nebo vojenská zásobovací střediska, nemusely by vás chtít přijmout. Když se neobjeví přistávací dveře, nepokoušejte se přistát, odleťte z města pryč a zase se vraťte. Při přistávání se pohybujte malou rychlostí. Skokové systémy najdete nejsnáze tak, že doletíte do centra města (podle gyrokompasu dokud čárka nezačne zmatkovat a nezmizí) a odtud směrem, ve kterém má systém ležet. Po nějaké době jej musíte vidět na scanneru. Roboty ničte postupně (po jednom) a raději vždy po souboji počkejte, až se vám obnoví štít. Nezapomínejte včas doplňovat palivo. Občas je dobré skočit zpět do výchozího města dříve, než vám dojde štít (někde je kolem skokového systému hodně protivníků a nemůžete je všechny eliminovat, do takového města skočte vícekrát a vždy jich zničte pár). Střílet můžete i v jiných pohledech než je dopředu, často je rychlejší změnit pohled než se otáčet za protivníkem.

 

Podrobná mapa

   

Obrázky ze hry

   

Odkazy na další zdroje

Vyhledat další informace na serveru Spectrum Computing.  Popis a stažení hry, ke které se váže tento návod.  Vyhledat rady, návody, cheaty a pouky na serveru The Tipshop.

Publikováno: 29. 6. 2010 | Zdroj: ZX-magazín 5/92 | Vložit nový komentář...

Prozatím nebyl vložen žádný komentář.

 

 
 
Poslat e-mail autorovi stránek ... pavero(a)post.czNahoru ...
  Speccy.cz
Valid HTML 4.01 Transitional TOPlist