English Česky
  

 

aktualizováno:

 

Přispějte na provoz.

 

 

Aktuální komentáře
Saboteur 1-2 (41)
COINZ are Mine! (2)
Treasure Island Di... (2)
Tranz Am (4)
Deathchase (12)
ATV Simulator (8)
Video Pool (29)
Abu Simbel Profana... (15)
Dan Dare 1-3 (5)
další ...

 

 

důležité odkazy:
Všechny nedávno vydané hry na jednom místě.
Největší archív o ZX Spectru a vše kolem něj na světě.
Největší databáze pouků, rad a návodů.
RZX videa - kompletní herní průvodci.
Mapy tvořené přímo z herních obrazovek.
České a slovenské speccy hry.

 

Silent Service - návod

Silent Service je simulátorem americké ponorky, která během druhé světové války plní své úkoly v Pacifiku. Přesněji řečeno se ve hře stáváte postupně kapitánem jedenácti skutečných amerických ponorek (PLUNGER, WAHOO, HAMMERHEAD, SEA RAVEN, TAUTOG, GRAYBACK, TANG, BOWFIN, GROWLER, SEAWOLF a SPADEFISH), které zde opravdu operovaly a úspěšně se zapsaly do historie. Například ponorka TAUTOG potopila 26 lodí a TANG jich zvládla rovných 24! Myslím, že hlavně pro nové majitele počítačů bychom si měli po létech připomenout tento špičkový simulátor, který byl převeden téměř na všechny počítače. Řekl bych, že zde najdou něco i ti zkušenější hráči, protože popis využívá znalostí získaných s originálního manuálu. Ale začněme pěkně od začátku. Po nahrání hry se objeví menu s následující nabídkou.

 

1) TORPEDO/GUN PRACTICE - nácvik torpédování a střelby kanónem
2) CONVOY ACTIONS - útoky na konvoje lodí
3) WAR PATROLS - bojové hlídky v oceánu

 

TORPEDO/GUN PRACTICE

 

V této části hry se má kandidát na úspěšného kapitána naučit ovládat ponorku, odpalovat torpéda a střílet z palubního kanónu ponorky. Pro tento účel se nacházíte u americké základny na ostrově MIDWAY (leží severně od Hawajských ostrovů) a jako cvičné cíle slouží zakotvené 4 vysloužilé nákladní lodě. Vaším úkolem je poslat je ke dnu, buď pomocí torpéd, nebo palubním dělem. Navíc si zde můžete bez problémů nacvičit manévry s ponorkou, ponořování, vynořování a tak dále. Po navolení se objeví další důležité menu, v němž si určíte, za jakých podmínek a obtížnosti bude simulace probíhat. 

 

SKILL LEVEL 1-4 (obtížnost hry) - podle ní se pak nastavuje i vaše hodnost (MIDSHIPMAN, LIEUTNANT, COMMANDER a CAPTAIN).

 

REALITY LEVEL (úroveň věrnosti / reality) - nastavuje se YES / NO pro následující údaje:

 

LIMITED VISIBILITY - omezená viditelnost cílů.

 

CONVOY ZIGZAGS - skutečné konvoje právě kvůli ponorkám stále měnily během plavby kurs, pluly "cik-cak", což zhoršovalo zamíření.

 

DUD TORPEDOES - skutečná torpéda občas i při správném odpálení u cíle nevybuchla a to se vám stane po navolení i ve hře.

 

PORT REPAIRS ONLY - oprava poškození bude pouze v přístavu, nikoliv po čase během plavby.

 

EXPERT DESTROYERS - nebezpečné torpédoborce, mají mnoho zkušeností v ničení ponorek, rychleji a lépe vás zaměří.

 

CONVOY SEARCH - po navolení se stává, že hledaný konvoj ne vždy najdete na mapě a musíte po něm pátrat sami periskopem.

 

ANGLE ON BOW INPUT - po navolení nefunguje střelecký počítač pro zaměřování torpéd a musíte číselné údaje zadávat sami (těžké!).

 

Výběr provádíte tlačítky Y a H (nahoru - dolů) a potvrdíte stiskem M (FIRE). Jste-li spokojeni, spustíte akci stiskem SPACE. Stejné menu, jako toto pak uvidíte i před startem CONVOY ACTIONS a WAR PATROLS. No a protože každý kapitán se musí před vyplutím dokonale seznámit se svou lodí a perfektně znát její možnosti a řízení, přistoupíme k seznámení se se všemi jejími funkcemi a s jejich ovládáním z klávesnice.

 

ŘÍDÍCÍ CENTRUM

Je centrem ponorky, kde se hráč přenese stiskem SPACE, nebo M. Spatříte kapitána u periskopu, který se v závislosti na stisku hlavních ovládacích tlačítek (Y, H, 9, 0, M) přemísťuje mezi pěti hlavními stanovišti, kterými jsou periskop uprostřed, přístrojový panel vlevo, navigační mapa vpravo, velitelský můstek nahoře na věži a prohlídka poškození dole. Směrovými tlačítky zvolte místo a potvrďte stiskem M. Pokud je ponorka pod hladinou, nelze samozřejmě vystoupit na můstek. V boji je třeba mnohdy tyto stanoviště rychle přepínat a pak je vhodnější použití těchto tlačítek: 

 

CAPS SHIFT + 1 - navigační mapa
CAPS SHIFT + 2 - velitelský můstek
CAPS SHIFT + 3 - periskop
CAPS SHIFT + 4 - přístrojový panel
CAPS SHIFT + 5 - prohlídka poškození

 

Navíc jsou zde ještě dvě tlačítka, fungující obdobně:

 

CAPS SHIFT + 6 - přestávka v boji a průběžná zpráva o dosažených výsledcích (počet a druh potopených lodí, jejich tonáž a počet zbylých torpéd).

 

CAPS SHIFT + 8 - ukončení boje a stejná zpráva, jako v předešlém případě, navíc se objeví dosažená hodnost. U WAR PATROLS tímto boj neukončíte, pouze zahájíte znovu a jinde (viz dále).

 

NAVIGAČNÍ MAPA

Po startu tréninku na okamžik uvidíte celkovou mapu oblasti Pacifiku, v níž se akce odehrává a pak se mapa sama přepne na pohled na ostrov MIDWAY v měřítku 1:25600, tzv. NAVIGATION MAP (měřítko je dole vpravo, 1 cm je 25600 yardů, což je asi 23 km). Stisky tlačítka Z (ZOOM) si zmenšujete měřítko a vidíte PATROL AREA MAP (1:3200, 1 cm je 3200 yardů, asi 3 km) a nejdetailnější ATTACK PLOT MAP (1:400, 1 cm je 400 yardů, asi 360 metrů, celková plocha je asi 7 x 4,5 km) na níž již zřetelně vidíte svou ponorku (vlevo), čtyři cvičné cíle (vpravo) a rozlišíte směr pohybu vaší ponorky i cílů. V praktickém boji je to obdobné. Změna měřítka mapy opačným směrem se provádí stisky X (UNZOOM). Při zrychleném běhu času vidíte zřetelně rychlejší pohyb ponorky a cíle po mapě (viz dále). Na této mapě vidíte i polohu lodí, zaměřených radarem ponorky (dosah asi 15 km) a trasu torpéd odpálených z ponorky. Pokud body lodí blikají, jde o údaj poslední známé polohy a není přesný, musíte si cíl najít a zaměřit periskopem.

 

ŘÍZENÍ PONORKY

Ponorku můžete kromě běžných situací řídit i při pohledu na ATTACK PLOT MAP (nebo jinou) a hned sledovat efekt vašeho manévru. Tlačítka mající vliv na ovládání funkcí ponorky na hladině a pod ní jsou tyto:

 

1 - ENGINES STOP - motory vypnuty.

 

2 - 1/3 SPEED AHEAD - třetinovou rychlostí vpřed.

 

3 - 2/3 SPEED AHEAD - dvoutřetinovou rychlostí vpřed (10 uzlů).

 

4 - FULL SPEED AHEAD - plná rychlost vpřed (14 uzlů).

 

5 - FLANK SPEED AHEAD - krátkodobá maximální rychlost (20 uzlů).

 

R - přepínání chodu motoru ponorky vpřed (AHEAD) a vzad (BACK).

 

D - DIVING - ponoření pod hladinu.

 

S - SURFACING - vynoření na hladinu.

 

C - LEFT RUDDER (kormidlo doleva), další stisk je FULL LEFT RUDDER (kormidlo zcela vlevo), pro rychlé odbočení.

 

V - RIGHT RUDDER, FULL RIGHT RUDDER - obdobně odbočení doprava.

 

ENTER - RUDDER AMIDSHIP - kormidlo rovně, pro udržení nastaveného kursu, nebo dosažené hloubky ponoření.

 

SPACE - návrat do řídícího centra ponorky.

 

F - TIME SCALE 2, 3, 4 - zrychlení běhu času a simulace (účinné pouze u CONVOY ACTIONS a WAR PATROLS).

 

N - NORMAL TIME SCALE - normální běh času.

 

W - SIMULATION PAUSED - zastavení běhu programu (nový stisk spouští).

 

SYMBOL SHIFT + E - nouzové vynoření.

 

SYMBOL SHIFT + C - vypuštění klamných trosek (jste-li v hloubce a nepřítel útočí hlubinnými bombami, nebo krouží nahoře).

 

PŘÍSTROJOVÁ DESKA

Uvidíte ji buď po stisku CAPS SHIFT + 4, nebo doleva od periskopu a stiskem klávesy M. Řada kulatých přístrojů a stupnic má tyto funkce - od horní řady zleva:

 

UKAZATEL STAVU BATERIÍ - ručička nahoře 100%, vlevo 75%, dole 50%.

 

INDIKÁTOR NABÍJENÍ - zelená kontrolka indikuje nabíjení baterií.

 

INDIKÁTOR VYBÍJENÍ - vybíjení baterií = chod elektromotoru.

 

RYCHLOMĚR - ručička ukazuje rychlost max. do 20 uzlů na hladině a maximálně 10 uzlů při plavbě pod hladinou.

 

HLOUBKOMĚR - maximální bezpečná hloubka ponoru je podle typu ponorky (viz dále) 300 stop (90 metrů), nebo 400 stop (120 metrů). Maximální ponoření, při němž lze použít periskop, je asi 44 stop (13 metrů).

 

UKAZATEL POČTU TORPÉD - levý sloupec - 4 torpéda v zadních torpédometech, pravý sloupec - 6 torpéd v předních torpédometech a čísla dole (10 a 14) představují zásobu torpéd ve skladu. Číslo nahoře udává zásobu munice pro palubní kanón (80 střel). Nad levým sloupcem torpéd se po stisku P objevuje indikace vysunutého periskopu.

 

SLOUPCOVÉ UKAZATELE PALIVA - tři indikátory ukazují zásobu nafty ve třech hlavních nádržích pro diesel motor (plavba na hladině). Palivo (černý sloupec) je v nádržích doplňováno vodou (bílý sloupec), protože nafta je lehčí a v nádržích nemůže být vzduch. Zásoba vystačí asi na 50 - 60 dnů plavby.

 

HLOUBKA POD KÝLEM - ručička ukazuje množství vody pod ponorkou. Důležité při ponořování v mělkých vodách.

 

SIGNÁLKY OTVORŮ - dvě řady signálek, které indikují otevírání a zavírání všech otvorů v trupu ponorky při ponoření a vynoření.

 

KOMPAS - ukazuje směr plavby ponorky (North, East, South, West).

 

HODINY - čísla uvnitř ukazují minuty, číslo venku hodiny. Zde se projeví zrychlený běh času, v noci pak je venku i v periskopu tma.

 

TEPLOTA VODY - ukazuje teplotu vody v okolí ponorky.

 

RYCHLOSTNÍ STUPEŇ - ručička ukazuje stupně rychlosti a zařazený zpětný chod motoru.

 

VODOVÁHA - pohyb vzduchové bubliny ukazuje náklon trupu ponorky při ponořování a vynořování.

 

PERISKOP V PRAXI

Vysunuje se z velitelské věže stiskem P, další stisk P jej zasune zpět. Na obrazovce vidíme tělo periskopu s bočními držadly a výhled ven na hladinu. Pod výhledem ven je číselný údaj o natočení periskopu (0 až 359 stupňů), dole pak řada údajů, které kapitánovi poskytuje střelecký torpédový počítač (TORPEDO DATA COMPUTER):

 

TARGET RANGE - vzdálenost cíle v yardech (1 yard = 0.91 m)
TARGET SPEED - rychlost pohybu cíle v uzlech za hodinu
ANGLE ON BOW - speciální úhel pro zaměření torpéd
LEAD ANGLE - další úhel pro zaměření torpéd 
TARGET COURSE - kurs plavby cíle ve stupních

 

Otáčení periskopu (v krocích asi o 2 stupně) se provádí tlačítky 9 a 0. V kritických situacích, kdy je třeba periskop otáčet rychle (v krocích asi 11 stupňů), zároveň s 9 a 0 držte stisknutý FIRE (klávesa M). Spatříte-li v periskopu na hladině loď, tak po jeho natočení na její střed se objeví v periskopu zaměřovací stupnice a data střeleckého počítače (viz výše). Pokud v tento moment stlačíte klávesu I (IDENTIFICATION), vpravo se objeví silueta zaměřené lodi, její typ a tonáž. Takto lze identifikovat nebezpečné torpédoborce (DESTROYER), které je dobré v boji zničit dříve, než neozbrojené nákladní lodi (CARGO SHIP), transportní lodi (TROOP SHIP) a tankery (OIL TANKER). Během boje se setkáte i se speciálními torpédoborci, vybavenými k boji s ponorkami (typ KAIBOKAN).

 

VELITELSKÝ MŮSTEK

Je na vrcholu velitelské věže a jste-li na hladině, umožňuje široký rozhled po hladině. I zde lze použít pomalé a zrychlené otáčení po obzoru (9, 0 a FIRE). Směr pohledu (BEARING) se vypisuje spolu s viditelností nahoře. Stiskem T lze ihned přejít k periskopu.

 

STŘELBA Z KANÓNU

Některé ponorky (jako ta vaše) měly kromě torpéd i menší palubní kanón ráže 100 mm použitelný k boji na hladině na menší vzdálenosti k "doražení" torpédované lodi, která se ještě nepotopila, nebo když ponorce došly torpéda, nemohla se potopit a pododbně. Kanón lze použít, stojíte-li na můstku, nebo se díváte periskopem. Kanón se nasměruje automaticky podle údajů střeleckého počítače a vy musíte pouze tlačítky K a J (+, -) nastavit korekční úhel hlavně kanónu (GUN DEFLECTION), který se jednotlivými stisky nastavuje v krocích po 25 yardech v závislosti na vzdálenosti a rychlosti cíle. Po vložení korekce odpálíte kanón stiskem G (GUN) a po odpálení (DECK GUN FIRED) vám záblesk na obzoru signalizuje explozi náboje. Účinná palba je však jen na menší vzdálenosti, kdy je loď otočena bokem a je třeba střílet více ran.

 

ODPALOVÁNÍ TORPÉD

Naše ponorka má 6 torpédometů na přídi (BOW) a 4 na zádi (AFT). Další zásoba je 10 v zadním skladu a 14 v předním, z nichž se torpéda do torpédových trubic doplňují vždy po 10 minutách. Po zachyceni cíle v periskopu (asi od 8000 yardů) se objeví zaměřovací stupnice a stiskem I získáte data o zaměřené lodi. Pro odpálení torpéd ale počkejte, až se cíl přiblíží nejméně na 4000 - 3000 yardů a stiskem T odpalte torpéda (BOW / AFT TORP FIRED). Na hladině vidíte stopu plujícího torpéda, což pomáhá v orientaci a o úspěšném výsledku se dozvíte z hlášení SONAR: DISTANT EXPLOSIONS (sonar indikuje vzdálené exploze) a ENEMY SHIP SUNK! (nepřátelská loď potopena). V periskopu pak vidíte loď, pomalu mizející pod hladinou.

 

Ponorka může odpalovat nejen torpéda z předních vrhačů (BOW) na cíle zhruba vpředu a po bocích, ale i ze zadních (AFT) vrhačů. Dojdou-li vám přední torpéda, objeví se hlášení BOW TORP TUBES EMPTY / DAMAGED (přední torpédomety prázdné / zničené). Ověřte si stav na přístrojovém panelu a natočte ponorku zádí k cíli, cíl zaměřte periskopem a odpalte zadní torpéda. Jejich trasu k cíli lze sledovat i na detailní mapě. Torpéda, které zasáhnou, se u cíle zastaví, ty které minou, vidíte na mapě, jak pluji dále.

 

Otočení ponorky zadními torpédomety na cíl lze s pomocí detailní mapy, nebo dokonce otočením stojící ponorky (stisky C a V) a porovnáním kurzu na cíl (pod optikou periskopu) a natočení trupu ponorky (HEAD). Je-li například cíl
v periskopu na kursu 110, tak aby šly použít zadní torpédomety, musíte trup natočit nejméně asi o 100 (ideálně o 180) stupňů více, než je kurz cíle - tedy na 210, nebo nejlépe HEAD 290 stupňů. K potopení větších lodí (OIL TANKER, TROOP SHIP) je třeba zásahů dvou až tří torpéd. Po odpálení šesti předních a čtyřech zadních torpéd musíte čekat, až se vždy po 10-ti minutách (lze zrychlit čas!) doplní po jednom ze skladu. Přehled o počtu a pohotovosti torpéd k odpálení získáte na přístrojovém panelu (CAPS SHIFT + 4). Pokud sledujete mapu, poškození lodi, nebo jste na pozorovatelně, stiskem T se okamžitě přenesete na pohled periskopem a další stisk T už odpaluje torpéda (je-li třeba).

 

DRUHY TORPÉD

Klasické torpédo Mark 14, užívané USA, mělo délku 6,4 m, dosah asi 4000 m, navádění na cíl gyroskopem a rychlostí 46 uzlů (85 km/hod) neslo k cíli nálož o asi 200 kg trhaviny. Pohon byl parní turbínou a pára vyráběná spalováním alkoholu a vody spolu se zbytky hoření pak tvořila typickou stopu torpéda (bublinky na hladině), která často prozrazovala polohu ponorky. Koncem 1944 bylo uvedeno do užívání torpédo Mark 18 na elektrický pohon, které žádnými stopami neprozrazovalo polohu ponorky, bylo však pomalejší, pouze 30 uzlů a mělo dosah asi 3000 yardů (2,7 km).

 

TYPY A VYBAVENÍ PONOREK

Ve hře budete moci řídit několik typů amerických ponorek typu GATO a TAMBOR. Jejich skutečná délka byla 94 až 95 m s výtlakem 1500 až 1800 tun. Tyto ponorky se liší svým vybavením a schopnostmi a na to je pak třeba brát ohled ve scénářích! V CONVOY ACTIONS vystupují tyto ponorky:

 

PLUNGER - radar (15 km dosah), parní torpéda, ponor do 90 metrů
WAHOO - radar, parní torpéda, ponor až do 120 metrů (400 stop)
HAMMERHEAD - radar, parní torpéda, ponor až do 120 metrů
SEARAVEN - radar, parní torpéda, ponor do 90 metrů (300 stop)
TAUTOG - radar, parní torpéda, ponor až do 120 metrů, přesnější detonátor torpéd
GRAYBACK - radar, elektrická torpéda, ponor až do 120 metrů

 

Ve scénářích WAR PATROLS se setkáte s těmito typy:

 

TANG - radar, elektrická torpéda, ponor do 120 m, přesnější detonátor
BOWFIN - radar, parní torpéda, ponor do 120 m, starý detonátor
GROWLER - nemá radar, parní torpéda, ponor do 90 m
SEAWOLF - radar, parní torpéda, starý detonátor, ponor do 90 m
SPADEFISH - radar, elektrická torpéda, ponor do 120 m a přesnější detonátor torpéd

 

PLAVBA POD VODOU

Ponorka se začne ponořovat po stisku D (DIVING). V hloubce 44 stop přestává fungovat periskop.
Přepojíme na přístrojový panel (CAPS SHIFT + 4) a sledujeme přístroje a údaj o hloubce. Bezpečná hloubka je 300 nebo 400 stop. Vynoření ponorky následuje po stisku S (SURFACING). V kritické hloubce (přes 300 nebo 400 stop) začíná do trupu zatékat a pokud včas zareagujete, lze se nouzově vynořit stiskem SYMBOL SHIFT + E. Následuje nouzové vynoření vpuštěním vzduchu do nádrží (BLOW EMERGENCY TANK), které se ještě zrychlí dalším stiskem S. Častým následkem nouzového vynoření je pak nemožnost znovu se ponořit. Pokud se ponoříte v malé hloubce až na dno, objeví se text WE HAVE RUN AGROUND a pokud se nezvednete ode dna, nelze plout kupředu!

 

STÁLÁ INFORMAČNÍ LIŠTA

Při sledování mapy, na můstku, u periskopu, nebo při sledování přístrojového panelu a poškození vám program nabízí v dolním okraji obrazovky neustále 2 řádky informací. V horním se vypisují v šechny zprávy pro kapitána a v dolním řádku se vypisuje rychlost (SPEED), hloubka (DEPTH) a kurs plavby (HEAD). U siluety ponorky zcela vlevo se ukazují šipkami směry natočení kormidel a stupeň rychlosti.

 

CONVOY ACTIONS

Programátoři vám zde připravili scénáře 6-ti akcí ponorek proti japonským konvojům nákladních lodí. V každém scénáři hrajete úlohu kapitána jiné skutečné ponorky v akci, odpovídající historické skutečnosti. Jak bude ponorka úspěšná pod vaším velením a zda akci splníte, záleží už na vás. Pamatujte na odlišnosti v maximální hloubce ponoru a typech torpéd u jednotlivých typů ponorek.

 

PLUNGER IN INLAND SEA - ponorka Plunger se nachází na denní hlídce na hladině, v oblasti jižního Japonska. Osamocená nákladní loď je první příležitostí k útoku na pohyblivý manévrující cíl.

 

WAHOO VS. CONVOY - ponorka Wahoo se setkává ve dne u pobřeží Nové Guineje s malým japonským konvojem bez doprovodu, který tvoří tankery a transportní lodě. Konvoj však stihl po objevení ponorky vyslat SOS, a tak se rychle blíži torpédoborec a zahajuje na vás palbu, zatímco konvoj pokračuje dál. Zvládnete situaci úspěšně?

 

HAMMERHEAD AT BORNEO - ponorka Hammerhead se u ostrova Borneo v noci setkala s konvojem tvořeným torpédoborcem, několika nákladními loděmi a hlavně velkou tankovou lodí, jednou z posledních, co Japonsku v roce 1944 zbyly. Tento tanker je vaším hlavním cílem (ale i ostatní lodi). Zvládnete nebezpečný noční útok?

 

SEA RAVEN AT TOAGEL MLINGUI - ponorka Sea Raven objevila u Filipín konvoj nákladních lodí, chráněný dvěma torpédoborci. Konvoj pluje na sever a vy jste vzadu za ním. Za chvíli bude večer a torpédoborce vás brzy odhalí a pustí se za vámi. Doporučuje se oklikou předběhnout konvoj a pak ... Jak to zvládnete?

 

TAUTOG VS. CONVOY - u pobřeží severního Japonska byl objeven konvoj s doprovodem. Blíží se večer, čehož lze využít pro tiché přiblížení se ke konvoji za špatné viditelnosti.

 

GRAYBACK IN CHINA SEA - ponorka Grayback v těžké situaci u pobřeží Číny. Tři válečně lodě, vybavené radary, doprovázejí konvoj. Útok připadá v úvahu jedině v ponoření v příhodném okamžiku v podvečer, nebo za úsvitu.

 

WAR PATROLS

Program vám nabízí k výběru 5 scénářů bojových hlídek, které jsou opravdovým "křtem ohněm" pro každého kapitána ponorky. Jaký je zde váš úkol? Pátrat v místech pohybu japonských konvojů, odhalit a zaútočit na co nejvíce lodí, potopit je, dosáhnout co největší tonáže potopených lodí a vrátit se na základnu. Setkáte se s velmi širokou škálou různých bojových situací, protivníků a nebezpečí.

 

IDENTIFIKACE TORPÉDOBORCE

Před započetím WAR PATROLS jste jako účastník nebezpečné akce prověřen testem znalosti japonských válečných lodí. Musíte poznat vždy jeden ze čtyř torpédoborců typu A, B, C a D. Pokud neurčíte typ správně, program vás vrátí na trénink torpédování a střelby kanónem! Pokud nemáte originální manuál, vězte tedy, že:

 

TYP A má 2 stěžně a rovnou příď s malým "zobáčkem"
TYP B má 1 stěžeň a rovnou příď a malým "zobáčkem"
TYP C má 2 stěžně, 2 komíny a šikmou příď
TYP D má 1 stěžeň, rovnou příď se širokým "zobáčkem"

 

Po textu GOOD LUCK CAPTAIN si nastavíte obtížnost simulace a akce začíná. Máte palivo na 50 dnů plavby, která může začít v jedné ze tři amerických základen - ostrově MIDWAY na severu, BRISBANE na východě, nebo FREEMANTLE na západě australského kontinentu, podle zvoleného scénáře, kterých je zde pět. Po startu zvoleného scénáře uvidíte velkou mapu Pacifiku s blikajícími body těchto tří amerických základen. Pohnete-li směrovými tlačítky Y, H, 9 a O, dá se vaše ponorka (neblikající bod) do pohybu po mapě. Kurzor, vyznačující polohu ponorky, posouvejte do oblastí, které vás zajímají a sledujte barvu okraje obrazovky. Pokud se pohyb kurzoru náhle zastaví a barva okraje obrazovky bude červená, znamená to, že v této oblasti se nachází lodě nepřítele. Pokud v příštích sekundách stlačíte FIRE, přenesete se do zvolené oblasti Pacifiku a můžete začít hledat japonské loďstvo. Můžete ho vidět hned na mapě, nebo až po prohlídce obzoru periskopem. Pokud v dané oblasti nechcete nic dělat, FIRE nestlačujte a vyčkejte, až se kurzor opět dá do pohybu a přesuňte se jinam. Každý posun dále po mapě, čekání a váhání vás ale stojí čas a vždy vám ubude nějaký ten den z limitu 50 dnů (zásoba paliva). Ukončení bojové hlídky následuje po návratu zpět na základnu (kurzorem na bod základny) a stisku FIRE, je-li okraj obrazovky (borderu) zelené barvy.

 

SCÉNÁŘE WAR PATROLS

TANG, 3RD MIDWAY PATROL - tento scénář předepisuje ponorce trasu přesně na západ až k Japonsku, do Žlutého moře k Číně a Koreji.

 

BOWFIN, 2ND FREEMANTLE PATROL - scénář předepisuje plavbu k Borneu a ostrovu Celebes a pak hlavní "lov konvojů" v oblasti Filipín a u pobřeží Vietnamu. Zpět do Freemantle.

 

GROWLER, 2ND BRISBANE PATROL - trasa tohoto scénáře vede na severozápad okolo Filipín k pobřeží Tchajwanu a pak okolo Nové Guineje zpět do Brisbane.

 

SEAWOLF, 7TH FREEMANTLE PATROL - trasa scénáře vede z Freemantle mezi Borneo a Celebes, okolo jižních Filipín až na druhou základnu USA na ostrově Midway na severovýchodě.

 

SPADEFISH, 2ND MIDWAY PATROL - trasa tohoto scénáře je až na odlišný typ ponorky shodná se scénářem číslo 1.

 

ZPRÁVY Z BOJE 

 

Během bojových akcí se lze dočkat mnoha nepříjemností. Důležité zprávy o dění na hladině a pod ní se vypisují v dolním řádku a mohou být takovéto:

 

SONAR: DESTROYERS CLOSING - sonar hlásí, že se blíží japonské torpédoborce.

 

SONAR: CHARGES DROPPED - sonar identifikoval svržení hlubinných bomb japonskými torpédoborci na vaši ponorku.

 

SONAR: DEPTH CHARGES EXPLODING - sonar identifikoval výbuchy hlubinných bomb.

 

LOOK OUT! DESTROYERS FIRING - japonské torpédoborce zahájily palbu.

 

SHELL HIT! SUB DAMAGED - zásah trupu, vaše ponorka je poškozena.

 

RAMMED BY ENEMY SHIP! - nepřátelská loď narazila do vaši ponorky, potápíte se.

 

BOW / AFT TORP FIRED! 135 TRACK - odpálena přední / zadní torpéda kursem 135 stupňů.

 

SONAR: DISTANT EXPLOSIONS - sonar identifikoval vzdálené výbuchy (zásah torpéda).

 

ENEMY SHIP SUNK! - nepřátelská loď se potopila.

 

DECK GUN FIRED - palba palubního kanónu.

 

WARNING! TEST DEPTH EXCEEDED - pozor, ponoření do nepřípustné hloubky.

 

WARNING! BATTERY LOW! - akumulátory před celkovým vybitím, musíte vyplout na hladinu a dieselovým pohonem je znovu dobít.

 

WE HAVE RUN AGROUND - ponorka klesla na mořské dno.

 

REPAIRS COMPLETED - opravy byly ukončeny.

 

PERISCOPE UP / DOWN - periskop vysunut / zasunut.

 

SCOPE (BRIDGE) UNDER WATER - periskop (nebo můstek) je pod hladinou, nelze se dívat.

 

CLEAR THE BRIDGE! DIVE! - opusťte můstek, ponořujeme se.

 

FAKE DEBRIS RELEASED - vypuštěny klamné trosky (pro zmatení nepřátel).

 

POŠKOZENÍ PONORKY

BOW / AFT TORPEDO DAMAGE - poškozeni torpédometů, nefunkční.

 

PERISCOPE DAMAGE - poškození periskopu, nelze zasunout / vysunout.

 

DIVE PLANE DAMAGE - poškození hloubkových kormidel.

 

FUEL LEAKING - poškození nádrží, vytéká palivo a jeho spotřeba je nyní 2x větší, nepřítel vás snadno identifikuje (skvrny nafty).

 

ENGINE DAMAGE - poškození motoru a zmenšení rychlosti ponorky.

 

MACHINERY DAMAGE - poškození pump a dalšího zařízení, zvýšení hluku a možnost detekce ponorky nepřítelem.

 

BATTERY DAMAGE - poškození akumulátorů a jejich rychlejší vybíjení.

 

Pokud do vaší ponorky zatéká voda (LEAKAGE 600 GPS), údaj o množství vody se udává v galonech za sekundu (1 galon je asi 4,5 litru). Tento údaj vám poskytne obrazovka poškození ponorky (CAPS SHIFT + 5), někdy přestane po zmenšení hloubky ponoření.

 

PRAKTICKÉ RADY DO BOJE

 

Nesnažte se sami vkládat úhel ANGLE ON BOW pro odpálení torpéd! Pokud cíl často mění směr, je dobré odpálit více torpéd v odlišných kursech na cíl. Nejvýhodnější poloha pro odpálení torpéd je kolmo na kurs cíle (z boku), nebo trochu zepředu, asi ze 2000 -1000 yardů. Nejhorší je to zepředu a zezadu, kdy se jen zřídka lze trefit na křižující loď. Nejlepší doba je v noci, protože Japonci začali užívat radar až koncem války a ponorky v noci i na hladině byly relativně v bezpečí a mohly předběhnout konvoj a vybrat si vhodné místo pro útok.

 

To je i jedna z vhodných taktik, jste-li za konvojem. V ponoření plujte asi 10 km na bok a pak plným plynem na hladině předběhněte konvoj a čekejte vpředu v periskopové hloubce. Užívejte zrychlený běh času! Opustí-li torpédoborce konvoj a míří k vám, jste prozrazeni. V tom případě klesejte ke dnu a buď čekejte bez pohybu, nebo jen velmi pomalu opusťte ohrožený prostor.

 

Objevil-li vás torpédoborec v pobřežních vodách s malou hloubkou, stojí za pokus pod hladinou rychle a stále měnit směr plavby a znemožnit tak přesné zaměření a svržení hlubinných bomb. Při první možnosti unikejte do hlubších vod.

 

Krouží-li okolo vás torpédoborce ve vzdálenosti pod 500 - 1000 yardů, vypalte v periskopové hloubce několik torpéd a miřte o kus před loď. V úniku pomůže někdy vypuštění klamných trosek a pomalá plavba pryč ve velké hloubce. Torpédoborce KAIBOKAN mají maximální rychlost asi 18 uzlů a nedohoní vás, velké typy (DESTROYER) však dosahují 30 uzlů.

 

Obrázky ze hry

   

Odkazy na další zdroje

Vyhledat další informace na serveru Spectrum Computing.  Popis a stažení hry, ke které se váže tento návod.  Vyhledat rady, návody, cheaty a pouky na serveru The Tipshop.

Publikováno: 25. 6. 2003 | Zdroj: FIFO 24-25/26 | Vložit nový komentář...

Prozatím nebyl vložen žádný komentář.

 

 
 
Poslat e-mail autorovi stránek ... pavero(a)post.czNahoru ...
  Speccy.cz
Valid HTML 4.01 Transitional TOPlist