English Česky
  

 

aktualizováno:

 

Přispějte na provoz.

 

 

Aktuální komentáře
Slightly Magic (2)
Fantasy World Dizz... (3)
Boulder Dash 1-4 (6)
Jumping Jack (7)
Kliatba noci (9)
Journey to Another... (1)
Jonny Quest (2)
Scooby Doo in the ... (1)
Johnny the Ghost (1)
další ...

 

 

důležité odkazy:
Všechny nedávno vydané hry na jednom místě.
Největší archív o ZX Spectru a vše kolem něj na světě.
Největší databáze pouků, rad a návodů.
RZX videa - kompletní herní průvodci.
Mapy tvořené přímo z herních obrazovek.
České a slovenské speccy hry.

 

Pro Golf Simulator - návod

Po nahrání uvidíte sympatický úvodní screen se dvěma poháry a několika volbami.

 

1) PRACTICE - celkový nácvik golfu

 

2) PUTTING GREEN – nácvik posledního úderu na greenu

 

3) COMPETITION - zahájení turnaje pro 1 až 4 hráče

 

4) KEYS / SINCLAIR / KEMPSTON / FULLER - volba ovládání

 

5) EDITOR - editor hrací plochy a její různé změny. Jinak po stlačení "I" se vám dostane stručného výkladu ovládání hry a editoru a pár dalších rad, z nichž je dobré si zapamatovat to, že z EDITORU a ze hry se lze vrátit zpět do úvodního menu stiskem SYMBOL SHIFT + 3.

 

PRACTICE - NÁCVIK GOLFU

 

Po počátečním vložení jmen hráčů se objeví text: ENTER HOLE (vložte číslo jamky). Zde můžete vložit číslo od 1 do 18. Golf se totiž hraje na hřištích, která mají 18 jamek. Cílem je absolvovat celý okruh (COURSE) a dopravit míček co možná nejmenším počtem úderů do všech osmnácti jamek. Zde v PRACTICE si můžete zvolit k nácviku libovolné číslo jamky od 1 až po 18. Po volbě např. jamky 18 přichází další fáze hry, hráč se seznámí s hrací plochou (text: USE CONTROLS TO VIEW COURSE), s umístěním osmnáctého startovního bodu (zvaného TEE), z něhož se odpaluje míček a s umístěním příslušného osmnáctého jamkoviště, neboli GREENU s jamkou, do níž musí hráč dopravit míček. Přitom si uvědomte, že po odpálení ze startovního bodu 18 musíte míček dopravit do greenu č. 18, nikoliv do 17, nebo 15, který objevíte poblíž! Je tedy ve vašem zájmu si před odpálením prostudovat okolní terén a hlavně najít GREEN (jamkoviště), stejného čísla, jako startovací plocha (TEE). Prohlížení terénu lze provádět stisky ovládacích směrových tlačítek. Hrací plocha je obrovská a posuv snadný a rychlý. GREEN 18 je přitom příkladem nutnosti dobré prohlídky, protože v jeho okolí je vodní plocha jezírka, pískové "bunkry" (jámy) a nutno rozvážit, jak budeme odpalovat míček, aby neskončil ve vodě, anebo ho pracně nedolovali s pískové díry. Máme-li hrací plochu prohlédnutou, stlačíme FIRE a vstoupíme do další fáze hry. V levém rohu se objeví okénko s praporkem a nápisem WIND (vítr). Směr větru určuje šipka a jeho velikost číselný údaj. Pokud nechcete hrát s vlivem větru, stiskem tlačítka 3 ho zde i ve vlastní hře můžete zcela zrušit! V pravé části obrazovky se zároveň uvede do činnosti výběr golfové hole. Tlačítky nahoru/dolů pohybujete rukou, která ukazuje prstem na jednu z vámi zvolených holí. Golfových holí je zde 11 druhů a zvolená je bíle prosvětlena.

 

GOLFOVÉ HOLE

 

Skutečných golfových holí je více než 14 druhů. V zásadě se dělí na "WOODKY" (vůdky), "IRONKY" (ajronky) a "PUTTER". "WOODKY" jsou dřevěné hole, určené pro odpálení míčku na největší vzdálenosti a používají se pro první údery. Hůl "WOOD 1", taky zvaná "DRIVER", je nejdelší. Hole "WOOD 3" a "WOOD 5" jsou na menší vzdálenosti a mají skloněnou odrazovou plochu, která míček vymrští do větší výšky obloukem nad terén. Hole "IRON" jsou ocelové hole s čísly 1 až 9 a používají se k úderům na kratší vzdálenosti. Odrazová plocha každé z těchto holí (podle čísla) se liší vždy svým sklonem. Čím vyšší číslo hole, tím větší úhel odrazové plochy a tím vyšší let míčku po odrazu nahoru a kratší vzdálenost letu. Číslo hole tedy určuje, jak vysokým obloukem míček po odrazu poletí, což má velký význam při odpalování míčku, který vám zapadl do pískového bunkru (jámy), do hluboké trávy, nebo jej musíte odpálit přes vysoký násep a podobně. Zde hraje umění výběru hole velkou roli. "PUTTER" je poslední speciální lehká hůl, která se používá na krátké odpaly v jamkovišti (GREENU) v bezprostřední blízkosti cílové jamky. Hole "PITCH" a "WEDGE" jsou další varianty holí pro odpaly z pískových bunkrů (děr) a dalších míst, kdy míček musí být odpálen vysokým obloukem nahoru na krátkou vzdálenost.

 

ODPALUJEME MÍČEK

 

Máme-li tedy zvolenou hůl (na první úder DRIVER), stlačíme FIRE. Místo holí se vpravo objeví postava golfového hráče s holí v rukou a vedle ní dvě stupnice, které určují sílu úderu (STRENGTH) a rotaci míčku (dolní stupnice HK - SLC). Mrkněte okem vlevo nahoru na směr a sílu větru a pak směrovými tlačítky nastavte směr úderu, určený pohyblivou čárkou, vycházející z místa, kde leží míček. Máte-li směr určen, délkou stisku FIRE určete sílu úderu hole do míčku. Druhý stisk FIRE po odpalu míčku se projeví na dolní stupnici a umožňuje další ovlivnění letu míčku jeho rotací. Nahoře nad hráčem si pak všimněte ještě dalších textů: TEE - označuje číslo startovací plochy, z níž odpalujete (1 až 18); PAR - číslo, které udává, na kolik úderů byste měli dopravit míček do jamky, kterou zrovna hrajete. PAR závisí na vzdálenosti TEE a GREENU a na členitosti okolí; STRK - (strike) - číslo úderu, který zrovna provádíte; 3 IRON - druh zvolené hole (IRON číslo 3). Pokud míček dopravíte do jamky vždy stejným počtem úderů (STRK), jako je PAR, jste dobří a můžete hrát naostro COMPETITION!

 

PUTTING GREEN

 

Po této volbě si můžete nacvičit poslední fázi hry, kdy váš míček už dopadl na GREEN, čistou travnatou plochu u cílového praporku. Používá se tu automaticky speciální hůl "PUTTER". Po téhle volbě se objeví centrální část greenu s jamkou, v níž je vlající praporek, který určuje směr větru. Míček je umístěn v náhodné vzdálenosti a směru. Po stisku FIRE praporek mizí a u míčku se objeví čára, kterou lze směrovými tlačítky natáčet a určit tak směr úderu hole. Čáru natočte vždy tak, aby směřovala do jamky, s přihlédnutím k větru. Po nastavení směru stlačte FIRE a přitom sledujte ukazatel síly úderu vpravo (STRENGTH) u postavy hráče. Po uvolnění F!RE je míček odpálen a vy můžete sledovat další menší animovanou postavu hráče, jak míček odpaluje. Trefíte-li se, ozve se perfektní zvuk dopadu do jamky a následuje otázka - "ANOTHER HOLE Y OR N" (další jamka ano/ne). Takhle se můžete cvičit až do omdlení, anebo nácvik opustit stiskem SYMBOL SHIFT + 3.

 

COMPETITION - VLASTNÍ TURNAJ

 

Máme-li základy úderů dobře zvládnuty, přistoupíme k ostrému turnaji, třeba ve dvou s přítelem. Vložíte oba svá jména a jeden po druhém odpalujete míčky, vždy podle jména hráče, které se ukazuje na informačním panelu vpravo. Podívejte se, jaký je PAR pro první jamku (zde např. PAR = 3). Pokud hráč 1 umístí míček do jamky na 3 údery, dosáhl tím PAR, tzn. že míček do jamky dostal na stejný počet úderů, jako je PAR. Bude pak mít lepší pozici, než hráč 2, který např. umístí míček do jamky až čtvrtým úderem, tedy o jeden úder více než je PAR. Nejvyšší povolený počet úderů na jamku je 9 a pokud ani devátým úderem neskončí váš míček v jamce, pokračujete už na další jamce. Po dosažení jamky všemi hráči se objeví výsledková tabule SCOREBOARD, kde má každý zaznamenán u každé z osmnácti hraných jamek svůj výsledek. Dosáhl-li PAR, má v okénku příslušné jamky P, měl-li o jeden úder více, než byl PAR, bude mít v políčku 1. Pokud se náhodou některému hráči podaří dostat míček do jamky na menší počet úderů, než je PAR (tedy o 1 méně), pak dosáhl tzv. "BIRDIE" - "ptáčka" a do tabulky se to zapíše jako -1. Zcela vpravo pak je okénko, kde se zapisuje celkový počet úderů nad PAR, které každý hráč musel vykonat a po absolvování všech 18 jamek vítězí ten hráč, který má toto konečné číslo nejmenší.

 

COURSE EDITOR

 

Další skvělá vlastnost tohoto titulu je EDITOR, který vám umožní jakkoliv měnit stávající hrací plochu, vymazávat překážky, zasypávat jezírka nebo si i vytvořit kompletně vlastní COURSE s osmnácti jamkami a terénem zcela dle vašeho návrhu! Po vstupu do této volby se objeví vlevo jako dříve část hrací plochy a vpravo velmi důležité okno s ikonami různých vzorků terénu a dole několik ikon pro ovládání EDITORU. Celá horní část okna vpravo je pokryta vždy třicetišesti čtvercovými ikonami se vzorky terénu. Celá hrací plocha (COURSE) se skládá ze 100 x 100 čtverečků. Zcela dole pod ikonami jsou 4 směrové šipky, které po nastavení pohyblivého kurzoru a stisku FIRE posouvají celou hrací plochu žádaným směrem. Vedle nich je čtvercová ikona se vzorkem terénu, který je zrovna zvolen. Pokud na hrací ploše kdekoliv nastavíte kurzor a stisknete FIRE, změní se terén na tento nastavený vzorek. Vedle tohoto vzorku je pak vpravo řada čísel od 1 do 5 a písmena O, Q, S, L a F, která jsou velmi důležitá. Čísla od 1 do 5 určují jednu z pěti sestav vzorků terénu, které jsou v EDITORU k dispozici. Sestavy změníte najetím kurzoru na číslo 1 až 5.

 

Q - po nastavení kurzoru opustíte EDIROR (nebo stiskem S. SHIFT + 3)
S - provede se SAVE vytvořené nebo upravené hrací plochy
L - provede se LOAD nové nebo upravené hrací plochy a na ní pak bude probíhat trénink a vlastní turnaj golfu
O - po téhle volbě se celé hrací pole vlevo pokryje sítí čar, která vám přesně ukáže, z jakých čtverečků terénu je složen COURSE
F - tato volba pak opět síť čar na hrací ploše vypíná a umožní vám prohlídku terénu v jeho skutečné nerušené podobě

 

TVORBA COURSE

 

Nejdříve si se zapnutou sítí čar dobře prostudujte původní hrací plochu a ikony, z nichž jsou vytvořeny její různé části, TEE, GREENY, pískové jámy, stromy a jezírka. V sestavě ikon 1 si nastavte kurzor na ikonu trávy, stiskem FIRE ji zvolte a pak pohybem kurzoru se stlačeným FIRE po hrací ploše ji kompletně celou přemažte (anebo jen úsek, který chcete změnit). Vznikne tak čistá travnatá plocha, na níž začnete tvořit tee, jamky, greeny a detaily terénu. Po umístění TEE, startovní plochy složené ze čtyř ikon, se program zeptá "WHICH TEE" - vy vložíte pořadové číslo startovní plochy (1 až 18). Pak si vhodně umístíte kruhový GREEN (jamkoviště) a dovnitř vložíte cílový praporek. Program se nyní zeptá "WHICH HOLE", vložíte číslo jamky, shodné s číslem startovní plochy (TEE), kterou jste předtím vyrobili. Na další dotaz "PAR 1" odpovíte číslem, o němž si myslíte, že bude počtem úderů, na který dobrý hráč dopraví míček do jamky číslo 1. PAR můžete i později kdykoliv změnit pouhým novým umístěním praporku na stejné místo! No a po umístění osmnácti tee a greenů se již můžete vyřádit v tvorbě detailů terénu - stromů, jezírek, pískových ploch, příkopů, laviček, pískových jam, křovin a podobně.

 

Podrobná mapa

   

Obrázky ze hry

   

Odkazy na další zdroje

Vyhledat další informace na serveru Spectrum Computing.  Popis a stažení hry, ke které se váže tento návod.  Vyhledat rady, návody, cheaty a pouky na serveru The Tipshop.

Publikováno: 20. 5. 2009 | Zdroj: FIFO 22 | Vložit nový komentář...

Prozatím nebyl vložen žádný komentář.

 

 
 
Poslat e-mail autorovi stránek ... pavero(a)post.czNahoru ...
  Speccy.cz
Valid HTML 4.01 Transitional TOPlist