English Česky
  

 

aktualizováno:

 

Přispějte na provoz.

 

 

Aktuální komentáře
Nightshade (14)
Slightly Magic (2)
Fantasy World Dizz... (3)
Boulder Dash 1-4 (6)
Jumping Jack (7)
Kliatba noci (9)
Journey to Another... (1)
Jonny Quest (2)
Scooby Doo in the ... (1)
další ...

 

 

důležité odkazy:
Všechny nedávno vydané hry na jednom místě.
Největší archív o ZX Spectru a vše kolem něj na světě.
Největší databáze pouků, rad a návodů.
RZX videa - kompletní herní průvodci.
Mapy tvořené přímo z herních obrazovek.
České a slovenské speccy hry.

 

Ocean Conqueror - návod

V této hře se stáváte kapitánem ponorky Ocean Conqueror (Dobyvatel oceánu) vyzbrojené kromě klasických torpéd i řízenými raketovými střelami. Svou ponorku musíte řídit tak, aby jste na moři vyhledali, zaměřili a zničili čtyři konvoje lodí nepřítele a po akci se ještě během 17 hodin od jejího zahájení úspěšně vrátili na svou základnu. Konvoje jsou tvořeny jednou nákladní lodí a její ochranou, kterou jsou dva menší doprovodné torpédoborce. Celá tato nebezpečná akce začíná na jedné ze dvou ponorkových základen, které jsou umístěny na malých ostrovech uprostřed oceánu.

 

Po nahrání programu, kdy zazní hudba, stlačte M pro její vypnutí a pak stlačte ENTER pro start akce. Před vámi se objeví rozsáhlá přístrojová deska zabírající asi 2 dolní třetiny obrazovky, její horní třetinu pak zabírá výhled ven z velitelské věže. Hra Ocean Conqueror kombinuje klasickou grafiku používanou pro zobrazování přístrojové desky a jejich detailů s čárovou, vektorovou grafikou, která je použita pro zobrazování ostrovů, lodí a dalších objektů, které vidíme skrz periskop ponorky. Toto řešení bylo použito proto, poněvadž dobře umožňuje znázornit efekt přibližování se ke všem objektům na moři a také umožňuje pohled na ně z nejrůznějších úhlů. Výsledný efekt je podle mého názoru velmi dobrý a umožňuje mnoho zajímavých pohledů na ostrovy, těžní naftové věže, světelné majáky i na lodě z konvojů ze všech úhlů a vzdáleností.

 

OPOUŠTÍME ZÁKLADNU
Po startu hry je ponorka ukotvena na jedné ze svých dvou základen, v opravárenském doku na jednom z ostrovů. Před sebou vidíte konec doku, z něhož nyní musíte zpětným chodem motorů vycouvat do moře. K tomu stačí stiskem A zapnout zpětný chod motorů a pozorovat, jak ponorka vyjíždí z doku na volné moře. Pro rychlejší vyplutí doporučuji na chvíli zapojit zrychlený běh času stiskem SYMBOL SHIFT. Velká obrazovka sonaru vám zároveň ukazuje elipsovitý ostrov, na němž je dok umístěn a který v celé své mohutnosti uvidíte i přímo z velitelské věže, pokud se ponorka dostatečně nevzdálí od ostrova. Nyní stiskem Q zapněte chod motoru vpřed, snižte couvání na nulu a zastavte ponorku. Nadešla chvíle, kdy se kapitán musí seznámit se všemi přístroji a jejich ovládáním.

 

PŘÍSTROJOVÁ DESKA PONORKY
Můžeme ji rozdělit v podstatě do čtyř celků. Vlevo je blok ukazující stav výzbroje a poškození ponorky, indikaci potopených lodí a zaměřování při vplouvaní do doku. Uprostřed nahoře je malý panel ukazující číselně různé důležité provozní hodnoty. Pod ním je velká obrazovka sonaru a vpravo je opět druhý velký panel, pomocí něhož se kapitán orientuje v řízení ponorky, ponořovaní, vynořování, ovládání motorů, dobíjení baterií, atd.

 

 

Popíšeme si teď jednotlivé přístroje:

 

(1) TORPÉDA - tato kruhová značka označuje počet zbylých torpéd ve skladu ponorky. Po vystřelení torpéda (stiskem tlačítka 9) vždy jedna značka ubude. Počet torpéd na ponorce je celkem 14, vždy po pěti na každém boku přídě ve skladu a čtyři v torpédometech.

 

(2) TORPÉDO V POHOTOVOSTI - tyto čtyři obrázky torpéda znamenají, že ve všech čtyřech torpédometech na přídi jsou torpéda v pohotovosti, připraveny k vystřelení. Vystřelit lze v krátkém intervalu všechna čtyři torpéda a po jejich explozi se efektně zasunou do torpédometů další čtyři torpéda (pokud jsou ve skladu). Torpéda však nelze vystřelovat vždy, existují určitá omezení, viz dále (24).

 

(3) RAKETOVÉ STŘELY - tato kruhová značka označuje zásobu řízených raketových střel ve skladu ponorky. Jejich celkové množství je sedm kusů. Hlavní výhoda oproti torpédu je to, že rakety lze odpálit bez ohledu na to, jak je natočena příď ponorky vzhledem k cíli. Stačí cíl najít v periskopu. Start rakety následuje po stisku tlačítka 0 a její let lze řídit tlačítky 5, 6, 7 a 8.

 

(4) RAKETA V POHOTOVOSTI - obrázek raketové střely v odpalovací rampě znamená, že je připravena k odpálení. Po explozi rakety se automaticky nabíjí další raketa, pokud je ve skladu ponorky. I zde jsou pro odpálení určitá omezení, viz dále (24).

 

(5) UKAZATEL POŠKOZENÍ - velká kresba ponorky slouží k vyznačování jejího poškození během akce. Je-li trup (nebo jeho části) zasažen palbou nepřátelských lodí, objevují se na kresbě ponorky tmavěji označená místa, kde byla poškozena. Čím vážnější je poškození, tím je označený úsek na trupu tmavší. Zároveň se mohou ve spodní části displeje vypisovat podrobnější zprávy o poškozených částech ponorky.

 

(6) DOPROVODNÝ TORPÉDOBOREC - silueta doprovodného torpédoborce hlídajícího nákladní loď. Pokud se vám nějaký podaří potopit, vpravo od jeho siluety se objeví číslo 1.

 

(7) NÁKLADNÍ LOĎ - silueta nákladní lodi (FREIGHTER), která je cílem vaší plavby a musí být zničena. Potopíte-li jednu, ukáže se vám po potopení nákladní lodi vedle její siluety číslo 1.

 

(8) ZAMĚŘENÍ VJEZDU DO DOKU - tyto dva číselné údaje jsou velmi důležité pro vplutí ponorky do doku na vaší základně (viz popis dále).

 

(9) DŮLEŽITÁ HLÁŠENÍ - v této oblasti se vypisují zprávy o poškození vaší ponorky, popřípadě zprávy o tom, do jaké míry je poškozen objekt, na nějž jste útočili. Hlášení mohou být například tato:

 

SONAR DEFICIENCY - sonar již nefunguje
DAMAGED AIR TANK - poškozena nádrž se stlačeným vzduchem
ONLY MINOR DAMAGE - pouze malé poškození objektu
FULL HIT - plný zásah nepřátelské lodi, nebo jiného objektu
YOUR OWN DOCK! - toto je váš dok (střílíte-li do něho)
CRASHED INTO REEF - narazil jste na útes

 

(10) BTTM 1200 (BOTTOM) - číselný údaj pod zkratkou BTTM vám sděluje, jak hluboké je mořské dno. Odečtete-li od této hodnoty zhruba čtyřku, dostanete skutečnou čistou vzdálenost dna od trupu ponorky. Při údaji BTTM 1200 je tedy maximální ponor 1196.

 

(11) PA: 15 (PERISCOPE AZIMUTH) - číselná hodnota vedle zkratky PA vám sděluje, o kolik stupňů doprava nebo doleva vzhledem ke směru natočení přídě ponorky je natočen periskop. Směr otáčení periskopu vpravo nebo vlevo je přitom vyznačen malým trojúhelníčkem vedle číselné hodnoty natočení. Ponorka tedy může směřovat kursem 90 stupňů na východ, vy se ale můžete periskopem dívat třeba na sever. Jemný pohyb periskopu ovládáte tlačítky 1 a 2. Pokud chcete periskop natočit o velký úhel, což by trvalo dlouho, stlačte současně s l nebo 2 i tlačítko CAPS SHIFT a jeden krok pootočení bude nyní 5 stupňů!

 

(12) MAGN 6x (MAGNIFICATION) - zvětšení periskopu 6x. Během pozorování okolí periskopem si můžete tlačítky O a P nastavit zvětšení periskopu z běžného 1x až na 8x v krocích po jednom. Výhodné je to při zkoumání vzdálených objektů na obzoru a jejich identifikaci, určování směru plavby konvoje, atd.

 

(13) BRG: 90 (BEARING) - kurs ponorky 90 stupňů (směr plavby). Toto číslo se pohybuje od 0 stupňů do 359 stupňů a ovlivňujeme ho nastavením kormidla (RUDDER) ponorky (viz dále). Kurs 0 - na sever, kurs 180 - na jih, kurs 90 - na východ, kurs 270 - na západ.

 

(14) RDD: 30 (RUDDER) - nastavení úhlu kormidla ponorky. Kormidlo ovládáte tlačítky 5 (vlevo) a 8 (vpravo), úhel nastavení kormidla určuje číslo vedle RDD. Maximální výchylka je 30 stupňů.

 

(15) ARETACE KORMIDLA - směr plavby ponorky řídíte tlačítky 5 a 8, pokud není navoleno na začátku hry jinak. Toto směrové kormidlo ponorky se může po vychýlení samo vracet do nulové polohy, anebo, pokud stisknete tlačítko 4, bude ve vychýlené poloze aretováno, dokud jeho výchylku zase sami nezmenšíte. Signál, že je zapnuta aretace kormidla, je právě značka (15).

 

(16) VSI: (VERTICAL SPEED INDICATOR) - indikátor vertikální rychlosti. Ukazuje nám číselnou hodnotu rychlosti vynořování nebo ponořovaní. Směr pohybu ponorky (nahoru nebo dolů) vám ukáže malá šipka vedle číselné hodnoty. Rychlost ponořování nebo vynořování ovlivňujete buď hloubkovými kormidly ponorky (tlačítka 6 a 7), nebo napouštěním vodních nádrží ponorky (pro ponor do větších hloubek). Podrobněji viz (23).

 

(17) OBRAZOVKA SONARU - obdoba radaru, kterou používá ponorka pro orientaci pod vodou. Na obrazovce uvidíte cíle plující na hladině, naftové vrtné věže, majáky a ostrovy, při větším ponoření pak i spousty různých podmořských útesů a skalisek, nebo i hejna ryb, atd. Obrazovku sonaru můžete přepnout na dva rozsahy - základní (zapnutý po startu hry) a detailní, který se zapíná a vypíná stiskem tlačítka R. Na přístrojovém panelu se pak objeví značka (18).

 

(18) ROZSAH SONARU - vidíte-li tento malý čtvereček s tečkou uprostřed, znamená to, že máte sonar přepnutý na detailní zobrazení. Základní rozsah sonaru je 10 mil (od středu obrazovky k okraji), detailní rozsah pak 5 mil.

 

(19) BTT (BATTERY) - indikátor nabití baterií. Pod vodou používá ponorka k pohonu elektromotory napájené z palubních akumulátorů (baterií). Jejich kapacitu (nabití) určuje výše tohoto sloupce. Malá čárka vedle se při vybíjení akumulátorů (chodu elektromotorů) pohybuje dolů, vybíjí se. Při dobíjení akumulátorů se čárka pohybuje nahoru. Dobíjení nastává automaticky, pluje-li ponorka na hladině se zapnutými dieselovými motory.

 

(20) FUEL (PALIVO) - indikátor zásob paliva pro dieselový motory, které ponorka používá pro plavbu na hladině. Výška sloupce určuje množství paliva a pohyblivá čárka vedle se pohybuje dolů.

 

(21) DPT (DEPTH) - sloupcový indikátor hloubky ponoření ponorky. Pokud plujete na hladině, není zde žádný sloupec. Ponorku ponoříme buď pomocí hloubkových kormidel, pokud pluje vpřed, nebo napouštěním vodních nádrží (WATER TANK) - stiskem W. Vedle sloupce hloubky se pohybuje čárka určující pohyb ponorky ke dnu nebo k hladině. Rychlost pohybu čárky odpovídá rychlosti ponořovaní, atd.

 

(22) NASTAVENÍ HLOUBKOVÝCH KORMIDEL - pohybuje-li se ponorka dostatečně rychle vpřed (ale i vzad), lze nastavením hloubkových kormidel ponorku přinutit k ponoření. Je to jakási obdoba výškového kormidla u letadel sloužící k ponoření do menší hloubky. Hloubkové kormidlo nastavujeme tlačítky 6 a 7 a jeho polohu ukazuje pohyblivá čárka vedle indikátoru. Plujete-li vpřed, stiskem 7 nastavte čárku pod střední rysku indikátoru a sledujte BTTM (10) a VSI (16). Údaj BTTM se musí zmenšit a u VSI se musí objevit šipka dolů a číslo. Nastavením kormidel tlačítkem 6 tak, aby čárka byla nad střední ryskou, se ponorka bude zvolna vynořovat.

 

(23) BLST (BALLAST) - indikátor naplnění vodních nádrží vodou. Pro ponoření do velkých hloubek jsou na ponorce speciální nádrže napouštěné při ponoru vodou. Napouštění nádrží následuje po stisku W. Sloupec BLST se zvyšuje s mírou napuštění nádrží. Vedle sloupce je velká šipka směřující nahoru, která ukazuje na stoupající množství vody v nádržích. Opětovný krátký stisk W přeruší napouštění vody a šipka zmizí. Chcete-li se vynořit z velké hloubky, stlačte S. Následuje vpuštění stlačeného vzduchu do nadrží s vodou a její vytlačování ven. Ponorka se odlehčuje a stoupá k hladině. Sloupec se zmenšuje a druhá velká šipka ukazuje dolů (snížení hladiny vody v nádržích). Opětovný stisk S přeruší vpouštění vzduchu a šipka zmizí. Podle množství vodní zátěže bude hloubka ponoření.

 

(24) ZRYCHLENÝ BĚH ČASU - velmi užitečná pomůcka, která vám ušetří spoustu času při delších manévrech. Zrychlení času se zapne a vypne stiskem SYMBOL SHIFT. Musíte si však dávat pozor! Vše probíhá rychleji, řízení je citlivější a snáze taky narazíte, pokud včas zrychlení nevypnete. Je to ale jen otázka cviku. Pozor! Je-li zapojen zrychlený běh času, nelze odpálit torpéda a rakety!

 

(25) THR (THRUST) - otáčky motorů. Sloupcový indikátor s nulovou hodnotou uprostřed indikuje chod motorů vpřed (sloupec směřuje nahoru) nebo chod vzad (sloupec směřuje dolů). Motory ovládáme tlačítky Q (vpřed) a A (vzad).

 

(26) SPD (SPEED) - rychlost pohybu ponorky. Sloupec indikuje rychlost vpřed i vzad, obdobně jako u otáček motoru. Rychlost věrně napodobuje i situace, kdy se pohybujete rychle vpřed a pak dáte zpětný chod motorů - setrvačností se ještě chvíli pohybujete vpřed, i když motory pracují vzad.

 

(27) ELECTRIC - signálka, že pohon je přepojen na elektromotory. Přepojit motory lze ručně stiskem B, popřípadě následuje automaticky při ponoření větším než pět jednotek. V tuto chvíli se totiž ponoří i periskop a roury přivádějící vzduch k dieselovým motorům! Zároveň se automaticky přepojí pohled na hladinu periskopem na soubor map (viz dále).

 

(28) DIESEL - signálka zapojení dieselových motorů ponorky. Lze je zapojit stiskem B buď na hladině, nebo maximálně v tzv. periskopové hloubce, což je asi čtyři jednotky, kdy je periskop a přívodní vzduchové roury k motorům již nad hladinou. K udržení periskopové hloubky slouží hloubková kormidla.

 

(29) AIRCOMPR (AIRCOMPRESSOR) - indikátor funkce vzduchového kompresoru. Je-li zapojen dieselový motor, lze stiskem V zapnout vzduchový kompresor, který doplní zásoby stlačeného vzduchu. Ten nutně potřebujete pro vytlačování vody z nádrží při vynořování. Není-li stlačený vzduch, nevynoříte se z větší hloubky.

 

(30) AIR - zásoby stlačeného vzduchu. Velikost sloupce indikuje míru doplnění zásob vzduchu a pohyblivá čárka vedle indikuje jeho spotřebu (při vynořování) nebo přibývání (při chodu kompresoru).

 

(31) TIME - čas. Akce začíná ve 14:00 a na potopení čtyř konvojů máte 17 hodin. Běžící hodiny vás informují o tom, kolik vám zbývá času. Zajímavé je, že večer po 19. hodině se setmí a zbytek mise bude boj probíhat ve tmě! Vodní hladina je trochu světlejší, obloha zcela černá a objekty na hladině bílé, takže výsledný dojem noci je skvělý. Rozední se opět až v šest hodin ráno a hra končí v sedm hodin ráno, kdy vyprší čas určený na vaši akci!

 

HLAVNÍ MAPA CELÉ AKCE
Pokud se Ocean Conqueror ponoří hlouběji než je periskopová hloubka, zmizí z horní třetiny obrazovky pohled na hladinu a objeví se soubor dvou map a souřadnice cílů. Pokud se vynoříte a chcete vidět na hladinu periskopem, musíte zase stlačit M. Prohlédneme si nyní hlavní mapu vlevo a význam značek na ní:

 

KOPEČKY - vyznačují polohu skalnatých ostrovů v moři. Dva kopečky mají na sobě čtvereček a vyznačují ostrovy, na nichž jsou umístěny pro vás velmi důležité ponorkové základny.

 

KŘÍŽKY - vyznačují polohu naftových vrtných věží. Pozor! Můžete je zničit, ale i do nich narazit, neplujete-li opatrně.

 

TEČKY - vyznačují polohu světelných majáků na moři a také nárazem do nich lze havarovat.

 

KOLEČKO - vyznačuje polohu vaší ponorky.

 

Na mapě zároveň najdete tečkovaně vyznačeny poledníky a rovnoběžky, kursy 0, 90, 180 a 270 stupňů a měřítko. Jeden čtverec na mapě má stranu dlouhou 16 mil.

 

TABULKA SOUŘADNIC CÍLŮ
Je umístěna uprostřed mezi mapami a vyznačuje souřadnice všech čtyř konvojů a obou ponorkových základen na hlavní mapě vlevo. Systém je takovýto:

 

C3: X = 49.960 Y= 10.365
D1: X = 67.276 Y = 19.999

 

Znamená to, že třetí konvoj je na mapě 49,96 mil vodorovně po ose X a 10,36 mil vertikálně po ose Y. Jeden čtverec na mapě má stranu velkou 16 mil. První dok je 67.27 mil po ose X a 19.99 mil po ose Y. Nulový výchozí bod je na mapě vlevo dole.

 

DETAILNÍ MAPA
Tato mapka je nahoře vpravo a je to v podstatě detailní situace o velikosti jednoho čtverce, tedy 16 x 16 mil z hlavni mapy. Po startu hry na něm vidíte velký ostrov se základnou a větší tečka je vaše ponorka, další cíle (například maják) jsou zobrazeny menšími tečkami. Tečkovanými čárami jsou opět vyznačeny poledníky a rovnoběžky.

 

PRŮBĚH ÚTOKU NA KONVOJ
Vycouváme z doku, otočíme ponorku a na hlavní mapě najdeme nejbližší konvoj, určíme si kurs na něj a vyrazíme buď na hladině nebo v malé hloubce. Na části trati si můžeme zrychlit čas. Periskopem prohlížíme hladinu a hledáme na obzoru konvoj. Najdeme-li ho, v ponoření se přiblížíme se zapnutými elektromotory (kvůli hluku) tak, aby byly lodě zřetelně viditelné a velké i při zvětšení periskopu 1x. Jinak by torpéda nedopluly. Přitom průběžně kontrolujeme situaci a polohu konvoje na sonaru a zjistíme si směr pohybu konvoje. Otočíme ponorku nejlépe tak, aby plula ke konvoji z boku a vypálíme sérii torpéd. Netrefíte-li první salvou, torpédoborce se ihned pustí za vámi a zahájí střelbu! Dobré je zaútočit nejdříve na ně. Po první salvě se ihned otočte na druhý cíl a palte další torpéda, i když první ještě nedoplula k cíli. Útok lze pojistit vystřelením rakety. Pokud vše vyšlo, nemáte vážná poškození a zbylo dost střeliva, vydejte se za druhým konvojem a pak zpět na základnu. Více než dva konvoje asi bez doplnění torpéd a raket nezničíte. Pokud jsou všechny lodě konvoje potopeny, místo souřadnic tohoto konvoje u hlavní mapy bude nyní text například: C3 DESTROYED (konvoj číslo tři zničen).

 

ODPÁLENÍ TORPÉDA NA CÍL
Ve výhledu přes periskop na hladinu vidíte uprostřed stupnici se šesti dílky od středu na každou stranu a nad ní u hladiny šipku. Nad dílky stupnice se při otáčení periskopu pohybuje další čárka. Torpéda lze odpálit pouze tehdy, je-li vidět nad stupnicí tato pohyblivá čárka (PA je maximálně 6). Dostřel torpéd je asi dvě míle a budou mířit přesně do místa, které ukazuje šipka uprostřed. Zaměřujete je vlastně nastavením osy celé ponorky (směrovým kormidlem 5 a 8), torpédomety nejsou pohyblivé! Torpédovat lodě je nejlépe z boku a kvůli korekci pohybu lodí vpřed musíte mířit trochu k přídi lodi, popřípadě i před ni. Kdyby jste mířili na střed, tak než torpéda doplují k cíli, loď odpluje kus dopředu a torpéda nezasáhnou ani její zadní část! Lze však úspěšné zničit loď plující přímo na vás útokem zepředu, musíte být ale v periskopové hloubce a mířit co nejpřesněji!

 

VPLUTÍ DO DOKU NA ZÁKLADNĚ
Na dvou ostrovech jsou základny, kde si doplníte torpéda, rakety, opraví se poškození a doplní palivo. Kurs na základny D1 a D2 si najdete podle hlavní mapy. Horší je to s přesným vplutím do úzkého tunelu ústí základny. K navigaci přesně do ústí doku slouží údaj (8) pod siluetami lodi. Po startu hry je tu E 0 a N 0. Tyto zkratky znamenají odchylku podélné osy ponorky od osy doku. Do doku D1 se vplouvá ze západu kursem 90 stupňů, ústí doku je na západní straně ostrova (viz detailní mapa). Při couvání z doku si všimněte že, jak z doku vyplouváte E 0 se mění postupně až na E 999. Znamená to, že konec doku je od přídě ponorky vzdálen východně (EAST) od 0 (při zakotvení) až po 999 jednotek, kdy končí navádění.

 

Údaj N 0 znamená, že osa ponorky se odchyluje severně (NORTH) o 0 jednotek od osy doku. Odchýlíte-li se od této podélné osy více na sever (NORTH), bude údaj například N 125. Odchýlíte-li se na jih (SOUTH) bude údaj například S 45. Pro správné zakotvení musíte nejdříve navést ponorku do osy doku (N 0), a to už alespoň 500 - 400 jednotek od konce tunelu (E 500 - E 400). Později se to těžko dorovnává. Koncová odchylka od osy musí být maximálně dvě jednotky (N 0 - N 2, S 0 - S 2), jinak narazíte z boku. Dopředná rychlost musí být rovněž minimální. Je-li vzdálenost od konce doku už jen asi E 30, zapínejte motor po troškách, případně zbrzděte ponorku zpětným chodem. Pokud nezastavíte na E 0, program ještě toleruje posun hlouběji do doku až asi do W 5 - W 10. Po ukotvení (E 0) sledujte postupné doplňování všech zásob a munice, pak můžete opět vyrazit do boje!

 

ÚVODNÍ MENU
Po nahrání hry se objeví menu, kde lze stiskem L volit čtyři stupně obtížnosti (CAPTAIN, REAR ADMIRAL, VICE ADMIRAL a ADMIRAL), stiskem J pak ovládání (CURSOR, KEMPSTOM, INTERFACE 2), stiskem F dokonce mlhu (FOG) a stiskem ENTER se hra startuje. Během hry se stiskem BREAK lze opět dostat do tohoto úvodního menu a změnit původní nastavení.

 

SOUHRN OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK
1, 2 - otáčení periskopu (zrychlí se s CAPS SHIFT)
4 - aretace kormidla ponorky
5, 8 - směrové kormidlo ponorky
6, 7 - hloubkové kormidlo ponorky
9 - odpálení torpéda
0 - odpálení rakety
A - otáčky motoru - vzad
B - přepnutí motorů diesel / elektromotory
H - pozastavení hry
M - přepínání periskop / soustava map
N - vypnutí / zapnutí zvuku ve hře
O - zmenšení citlivosti periskopu
P - zvětšení citlivosti periskopu (přiblíží cíl)
Q - otáčky motoru - vpřed
R - přepínání rozsahu sonaru
S - vytlačování vody z nádrží - vynořování
V - zapnutí kompresoru vzduchu
W - napouštění vody do nádrží - ponořování
SYMBOL SHIFT - zrychlení času
BREAK - zrušení akce a návrat k začátku hry

 

Obrázky ze hry

   

Odkazy na další zdroje

Vyhledat další informace na serveru Spectrum Computing.  Popis a stažení hry, ke které se váže tento návod.  Vyhledat rady, návody, cheaty a pouky na serveru The Tipshop.

Publikováno: 26. 7. 2005 | Zdroj: FIFO 20 | Vložit nový komentář...

Prozatím nebyl vložen žádný komentář.

 

 
 
Poslat e-mail autorovi stránek ... pavero(a)post.czNahoru ...
  Speccy.cz
Valid HTML 4.01 Transitional TOPlist