English Česky
  

 

aktualizováno:

 

Přispějte na provoz.

 

 

Aktuální komentáře
Nightshade (14)
Slightly Magic (2)
Fantasy World Dizz... (3)
Boulder Dash 1-4 (6)
Jumping Jack (7)
Kliatba noci (9)
Journey to Another... (1)
Jonny Quest (2)
Scooby Doo in the ... (1)
další ...

 

 

důležité odkazy:
Všechny nedávno vydané hry na jednom místě.
Největší archív o ZX Spectru a vše kolem něj na světě.
Největší databáze pouků, rad a návodů.
RZX videa - kompletní herní průvodci.
Mapy tvořené přímo z herních obrazovek.
České a slovenské speccy hry.

 

Město robotů - návod

Bylo to v roce 1989, kdy se objevila jedna z nejlépe propracovaných textovek s názvem Město robotů, která nabídla bohatý slovník, možnost ukládání rozehraných pozicí a rozsáhlý děj. Její vyřešení bylo celostátní soutěží a smekám před Víťou Vičanem z Havlíčkova Brodu, který dohrál hru jako první a stal se tedy vítězem tehdejší soutěže. Mně trvalo vyřešení s přestávkami několik let a pokud patříte k těm 98%, kterým se to ještě nepovedlo, snad vám následující rozbor a návod přijde vhod.

 

Použitá slovesa, jejich ekvivalenty a možná spojení
JDI  (běž, utíkej, vlez, vylez, projdi, vejdi, prolez)
  - do budovy, do domu, do lodě
 - na plošinu, do reaktoru
 - do metra, na pole, do pole
 - polem, větrákem, šachtou
 - domek, díra, jih, otvor, sever
 - konstrukce, skladiště, brána
 - dolu, dveře, jezero, nahoru
 - východ, západ
UKAŽ (přečti, čti, dívej se, podívej se)
  - kartu, průkaz, okno, průzor
 - panel, robota, konstrukci
 - reaktor (ne u konečné metra)
 - páku (metru před namazáním)
 - pult, větrák, šachtu, kostku
 - část (robota), kus (robota)
 - pistoli, laser, jezero, kanistr
 - nápis, paprsek, světlo
 - přihrádku, průvan, zařízení 
PORAĎ (napověz, pomoz)
ŘEKNI (pověz, křikni, zařvi)
POLOŽ (pusť, odlož, zahoď)
VEZMI  (seber, uchop, zvedni)
VLOŽ  (zasuň, vhoď, vstrč, zastrč, vsuň)
  - kartu, krabičku, klíč, mince 
ODDĚL (rozděl)
  - kartu, průkaz, krabičku, klíč,
 -  větrák, šachtu
SÁHNI (dotkni se)
  - brána, dveře, paprsek, světlo
PŘERUŠ  (zakryj)
  - paprsek, světlo
NABER (nalej, naplň)
  - baňku, kádinku, nádobu
VYLEJ  (vyprázdni)
ODPOČIŇ SI (čekej, nedělej nic, pauza)
ULOŽ  (schovej, zapiš)
  -hru
POČÍTEJ (spočítej, sečti)
  -peníze
VYTÁHNI (povytáhni)
  -páku
STISKNI -páku, tlačítko
ROZBIJ  -robota, tyč
ZAMKNI -šachtu, větrák, kanistr
UŽIJ -šroub, šroubovák
STŘEL - robota
ODEMKNI (otevři)
  -větrák, dveře, kanistr
HOĎ -kostku (na robota)
NAMAŽ -páku (pouze v metru)
OHNI -tyč
OTOČ  -klíč, knoflík

 

Použitá podstatná jména a jejich ekvivalenty
baňka - kádinka - nádoba
budova - domek - dům
díra - otvor
karta - průkaz
krabička
jednotka (přenosná řídící)
kostka
skladiště
jezero
kanistr
paprsek - světlo
průvan
šroub - šroubovák
tlačítko
okno - průzor
plošina
reaktor
škvíra - štěrbina
konstt - kus
kámen - šutr
pistole - laser
brána - dveře
stavba
komůrka
přihrádka
zařízení
podlaha
robot
inventář - stav

 

Původní verze hry byla chráněna (velmi nedostatečně) před předčasným spuštěním heslem KONVALINKA. Při popisu hry nebudu uvádět, co vše lze prozkoumat, kam nechodit, na co nešahat. Použitím postupu se sice dostanete bez větších potíží k cíli, ale přeci jenom, co takhle zkusit třeba vystoupit za jízdy z metra, či střílet na pracující roboty nebo ochutnat chemikálie nebo vodu z jezera. Hra se ukládá příkazem ULOŽ HRU. Deset možností na uložení je až přepychem, ale i tak se vyplatí si každou pozici dostatečně přesně popisovat. Například ZA OTVOREM, NA KONEČNÉ METRA, PŘED REAKTOREM a podobně. Hru lze ukončit příkazem KONEC a podle pokynů začít hrát od začátku, nebo z některé jiné pozice.

 

Hra začíná před branami města. Na tabuli si přečti řadu číslic a převedením získáš vstupní heslo do města (přijdeš na to, že to má cosi společného s pořadím písmen v abecedě). Heslo musíš vyřknout pomocí příkazu ŘEKNI a zní COSMIC. Otevře se brána, projdeš ji a jdeš pořád na západ (13x) až k otvoru. Projdeš otvorem a ten se uzavře. ULOŽ HRU. Dveře za otvorem jsou jedny z mnoha dveří ve hře. Snad všechny jsou pod proudem, takže se nevyplatí je otevírat přímo. Většina dveří je chráněna paprskem a po jeho přerušení se dveře otevřou. Ale není paprsek jako paprsek. Takže pozor na to! Jdi dvakrát na západ kolem robota a na severu vezmi křišťálovou kostku. Stisknutím červeného tlačítka se aktivuje bomba v ní skrytá a zbývá ji jen včas hodit na robota (HOĎ KOSTKU, NA ROBOTA - dva příkazy v řadě). Pokud dřív robot zlikviduje tebe, alespoň víš, proč jsme za otvorem ukládali hru.

 

Po odstranění robota vezmi v budově za ním kádinku a před budovou do ni naber olej. Pokračuj na západ a ve skladišti na jihu si vezmi tyč a mince a jdi na sever do metra (NASTUP DO METRA, pro výstup zadej JDI DVEŘMI). Metro bylo dlouho mimo provoz, takže je nutno namazat páku. Po vhození mince a stisknutí páky se metro rozjede. Méně odvážní hráči před odjezdem zavřou dveře metra (zelené tlačítko na panelu). Sedíš v metru a neděláš nic (ODPOČIŇ SI). Vlak vjede do podzemí a setmí se. Pokud ohneš tyč, bude určitou dobu svítit a pak už je k ničemu. Já si ji raději nechávám, až se budu vracet. Až metro zastaví, ULOŽ HRU a vystup dveřmi. Jdi na sever, na východ a tam seber mince. Rychle se vrať do metra. Do metra agresivní roboti nelezou. Vhoď novou minci, stiskni páku a jedeme dál. Polož vše, co máš u sebe, abys měl volné ruce. Dojeli jsme na další zastávku. ULOŽ HRU a vylez odvážně ven.

 

Seber kartu, na západě ve skladišti najdeš pistoli a střílej na každého robota, který vejde (jinak odpráskne on tebe) a na jih od skladiště se ve špíně válí klíč. A ještě na východ od metra je kanistr. Vrať se do metra a jedeme dál. Zase všechno polož (kromě pistole) a ULOŽ HRU. Po vystoupení z metra jdi na sever, seber bedýnku a dojdi k reaktoru. ULOŽ HRU a vejdi do reaktoru. Seber klíč, nikde se nezdržuj a spěchej zpátky do malé budovy na dezaktivaci. Vrať se do metra a pojedeme zpět do podzemí. Na zpáteční cestu se páka povytahuje a pokud nevystoupíš z metra, není nutno vhazovat další peníze. V podzemí rozsviť ohnutím tyče. Jestli jsi tak udělal při minulé návštěvě, je nutno teď chodit potmě. Po vystoupení jdi na východ, vlož červený klíč, otoč jím a stiskni žluté tlačítko. Budiž světlo. Vrať se na západ, otevři dveře a vejdi do podzemí. Sebou si vezmi kanistr, kartu, pistoli, klíč a bedýnku.

 

Vyhledej malou komůrku. Zelené tlačítko na severu ti odblokuje vstup. Páka přesouvá obsah mezi dvěma komůrkami. Nejprve ji stiskni, polož do komůrky kanistr a pak páku znovu vytáhni, v opačném případě v komůrce narazíš na radioaktivní odpad a končíš. Pokračuj na sever do dílny pro šroubovák a zpět na západ do místnosti s plošinou. Vystup na plošinu, vlož kartu a stiskni tlačítko 2. Nezapomeň si vzít kartu (ODĎEL KARTU) a na východě v hale seber krabičku. Po chvilce bloudění (od plošiny na jih, pak na západ, pak zase na jih) dojdeš k nouzovému východu. ULOŽ HRU. Poměrně nesmyslný příkaz UKAŽ PRŮVAN odhalí šachtu a po jejím otevření (UŽIJ ŠROUBOVÁK) JDI ŠACHTOU, pak PLAZ SE a dostaneš se do bezpečnostního centra. Vložením zeleného klíče a stisknutím červného tlačítka vypneš roboty. Uf, bude klidněji. Vrať se zpátky, šachtu pro jistotu za sebou zavři. Odtransportuj se z plošiny zpět na číslo jedna a ve skladišti na východě najdeš podivného robota. Nestřílej! Vlož krabičku a robot tě bude neustále následovat. Zpět na transportní plošinu a přesuneme se na číslo 3.

 

Na jihu u dveří polož pistoli, ULOŽ HRU, otoč knoflíkem a prchni. Po výbuchu se vrať zpátky, projdi dírou a v kovovém průchodu najdeš žlutý klíč. Vrať se na plošinu 2 a projdi šachtou znovu do bezpečnostního centra. Tam v druhé místnosti vlož žlutý klíč a vytáhni páku. Otevřou se dveře za plošinou tři u otvoru po výbuchu. Vrať se tam. V kovovém průchodu stiskni žluté tlačítko a páku, čímž si odblokuješ vstup do silového pole. O místnost dál na východ nech jednat podivného robota, otevře ti vstup do druhé komůrky. Projdi dveřmi, vyzvedni si v komůrce kanistr, jdi polem a pokračuj přes plošinu až do raketového střediska. Žluté tlačítko otevře raketu a červené na malé bedýnce zavře hangár. Podívej se z okna, jestli je vše v pořádku. Jdi na plošinu a jeď k nejbližším dveřím. Otevři je a jsi u rakety. V raketě odlož kanistr k robotovi, polož malou bedýnku, vezmi si přenosnou řídicí jednotku a vrať se do raketového řídícího střediska. Stisknutím červeného tlačítka robot otevře kanistr a připraví raketu ke startu. A teď už jenom do rakety, dobře za sebou zavřít (vytáhnutím páky) a stisknout zelené tlačítko!

 

Podrobná mapa

   

Obrázky ze hry

   

Odkazy na další zdroje

Vyhledat další informace na serveru Spectrum Computing.  Popis a stažení hry, ke které se váže tento návod.  Vyhledat rady, návody, cheaty a pouky na serveru The Tipshop.

Publikováno: 14. 11. 2003 | Doplněno: 18. 1. 2013 | Zdroj: ZX-magazín 1/95 | Vložit nový komentář...

Vložil: PaveroVloženo: 06. 07. 2010, 12:01:04
jj, ypsilon se mi tam pořád pletlo . Na zkracování jsem přišel až v průběhu, takže jsem už zůstal u kompletního příkazu, aby to bylo jednotné. Hra určitě má něco do sebe, ale dohrát ji bez návodu, je skoro nemožné.
Vložil: solaris104Vloženo: 06. 07. 2010, 11:04:21
Dival jsem se na tve rzx video a vidim, ze nejsi zvykly na klavesnici QWERTY . Ja ji pouzivam vsude, tazke Z a Y mi nedela problem. Jinak pohyb lze zkracovat na z, v, s, j. Misto odpocin si jsem pouzival inventar. Ma ale ta textovka neco do sebe, co?
Vložil: PaveroVloženo: 03. 07. 2010, 23:28:10
Já už taktéž, po tvé radě . Návod jsem trochu upravil a odstranil z něj celou řadu nepřesností.
Vložil: solaris104Vloženo: 03. 07. 2010, 22:18:21
Jasne, ze jsem to dohral v ZX i Sharp verzi. Spravne by melo byt "otoc knoflik" na pistoli .
Vložil: PaveroVloženo: 03. 07. 2010, 22:06:22
solaris104: Podařilo se ti hru dohrát? Já jsem se zasekl u posledního odstavce návodu, kde se má položit pistole a stisknout tlačítko. Jenže žádné tlačítko v této obrazovce není.
Vložil: oldsoftVloženo: 10. 06. 2010, 22:20:05
Originál Města robotů jsem ve své době měl, ale že by byl v manuálu slovník, to si nevybavuju - může to být zapomnětlivost... Verze na WoSu je nějak upravená: nechce heslo KONVALINKA a hned první nápis na zdi není v ASCII kódech, ale rovnou přepsán jako slovo
Vložil: PaveroVloženo: 10. 06. 2010, 20:17:49
Tak to by stálo za to ho naskenovat a dát alespoň na WoS .
Vložil: solaris104Vloženo: 10. 06. 2010, 17:14:40
Soucasti originalni hry je i manual vcetne seznamu prikazu, takze neni treba na vsechny prikazy prijit
Vložil: solaris104Vloženo: 12. 02. 2009, 19:52:17
Tato hra je hodne tezka i s timto navodem, ktery nepopisuje vse do podrobna. Hrac musi na spoustu veci prijit sam.
Vložil: AIVloženo: 06. 02. 2009, 16:57:06
K Městu Robotů se budu muset ještě vrátit, pamatuji si, že jsem byl v zoufalém stavu ne a ne to dořešit, není to úplně nejsnazší textovka Ale zkusim to ještě bez návodu atd., poslední šance. Taky je blbý, že nikde ve hře není seznam příkazů, které se dají použít, takže se všechno muselo dedukovat a postupovat pokus-omyl...
Vložil: solaris104Vloženo: 03. 02. 2009, 18:43:14
V navodu chybi slovo inventar, kterym se zobrazi nesene predmety

 

 
 
Poslat e-mail autorovi stránek ... pavero(a)post.czNahoru ...
  Speccy.cz
Valid HTML 4.01 Transitional TOPlist