English Česky
  

 

aktualizováno:

 

Přispějte na provoz.

 

 

Aktuální komentáře
Nightshade (14)
Slightly Magic (2)
Fantasy World Dizz... (3)
Boulder Dash 1-4 (6)
Jumping Jack (7)
Kliatba noci (9)
Journey to Another... (1)
Jonny Quest (2)
Scooby Doo in the ... (1)
další ...

 

 

důležité odkazy:
Všechny nedávno vydané hry na jednom místě.
Největší archív o ZX Spectru a vše kolem něj na světě.
Největší databáze pouků, rad a návodů.
RZX videa - kompletní herní průvodci.
Mapy tvořené přímo z herních obrazovek.
České a slovenské speccy hry.

 

Hostages - návod

Jistá ambasáda byla přepadena skupinou teroristů. Jako své rukojmí (hostages) drží několik pracovníků ambasády. Jejich požadavky jsou však nepřijatelné, a tak velení protiteroristické skupiny rozhodlo osvobodit zajaté rukojmí a zneškodnit teroristy! Začíná operace s kódovým jménem Jupiter. Ve skrytu blížící se noci tiše přijíždí před ambasádu několik vozidel a z nich vybíhají přikrčené postavy v tmavých kombinézách a přilbami na hlavách, v rukou dlouhé pušky s dalekohledy. Ostřelovači! Neslyšné se rozbíhají jeden za druhým podél stěn budov okolo ambasády, aby zaujali výhodnou polohu. Ale co to? Tmu proťalo několik kuželů silného světla a odhalilo muže v přilbách, jsou prozrazeni! Teroristé mysleli na vše! Ozývá se dokonce střelba! Podaří se ostřelovačům dostat na určená místa? Bleskurychle se skryli do vchodů okolních domů a za zídku a čekají, až kužely světla projedou okolo nich. Hbitě vyskakují jako kočky ze svých úkrytů a přebíhají nepozorovaně dalších pár metrů. 

 

Konečně! Jsou na svých místech. Začíná druhá část akce. Malý vrtulník spouští na střechu ambasády několik dalších mužů, kteří se rychle dostávají oknem do jedné z místností v horním patře budovy. Na nich nyní bude spočívat hlavní tíha akce. Přenesme se nyní za nimi do budovy ambasády. Tiše postupují ke schodišti (teroristé obsadili dvě spodní patra). Naši muži se vysílačkami spojují s ostřelovači venku, kteří sledují okna budovy ze všech stran. Jsou připraveni okamžitě zasáhnout, bude-li to třeba. Za některými z oken jsou vidět siluety postav uvnitř. Do těchto místností nyní vnikne druhá skupina. Napětí vrcholí. Ozývá se několik úderů, jsou vyraženy dveře. Někteří teroristé drží před sebou rukojmí, jako ochranný štít, jiní se snaží prchnout chodbami. Akce je však neúprosná a rychlá. Padá několik výstřelů a pak je ticho. Konečně se objevují v hlavní bráně ambasády muži přepadového komanda, někteří jsou zraněni. Za nimi jdou osvobozená rukojmí!

 

FÁZE 1 - PŘED AMBASÁDOU
Prakticky vše, až na ten vrtulník, zažijete i ve hře Hostages. Bude toho spíš ještě více a osvobozovací akce rozhodně nebude tak rychlá a snadná. Ale k věci. Hra má několik postupně nahrávaných bloků programu. Po prvním zastavení magnetofonu uvidíte animovaný úvod do akce - příjezd teroristů i příjezd protiteroristické policejní skupiny a pak si navolíte ovládání hry. Potom nahrajete do počítače další dva bloky. Jste vyzváni k volbě obtížnosti hry. Nejdříve volíte svou vojenskou hodnost (poručík až plukovník). Stlačte FIRE a volíte druh akce, od tréninku až po nejostřejší akci Assault. Nutno podotknout, že v tréninku nejsou v budově rukojmí a další čtyři stupně se mimo jiné liší časem, který máte na celou akci a množstvím světelných kuželů, kterým se musíte vyhnout.

 

A všechno začíná. Nahoře je hlavní akční obrazovka, dole plánek ambasády a okolí. Vpravo dole je kódové jméno prvního muže vstupujícího do akce (DELTA) a čas. Teď jsi v roli DELTY, hlásá text a vy po stisku FIRE vstupujete do první fáze. Vybíháte opatrně z úkrytu za pilířem budovy (stlačte směr dolů) a postupujete vpřed. Kolem vás krouží kužely světlometů a dostihnou-li vás, ozývá se střelba. Provedete efektní kotoul (stlačte vpravo + dolů, nebo vlevo + dolů) a unikáte. Ale jen na chvíli. Světelné kužely krouží nad vámi a tak si leháte na zem (stlačte dolů) a kousek se plížíte. Míjíte dům s vyraženým oknem, vskakujete dovnitř (stlačte nahoru). Kde teď jste? Počkejte, až se váš muž objeví a povystrčí hlavu z úkrytu, pak stlačte krátce FIRE! Světelné kužely se zastaví a na mapce dole se objeví v určitém místě číslo 1 (DELTA). Tři bílé křížky na mapce označují místa, kam se musíte dostat. Ještě tam nejste, takže dále. Stlačte opět FIRE, kužely světel se znovu dají do pohybu, vyběhněte z úkrytu (stisk dolů). O kousek dál vbíháte do průchodu (stlačte nahoru). Stisk FIRE, na mapce se v horním rohu objevují písmena OK! Jste na místě! Křížek na mapě označující umístěného muže má pak jinou barvu.

 

Nyní stlačte CAPS SHIFT + 2. Tím vstoupí do akce druhý muž s kódovým jménem ECHO. Obdobně po stisku CAPS SHIFT + 3 nastupuje třetí - MIKE. Zároveň se vždy na mapce číslem ukáže jejich poloha! Je-li dotyčný muž již na stanoveném místě, místo jeho čísla se objeví v rohu OK. Nedozvíte se však, na kterém místě je kdo ukryt, to už si musíte pamatovat. Pokud váš muž v akci zahyne, zůstane ležet a po stisku FIRE se objeví v rohu mapky zkratka RIP (REST IN PEACE, odpočívej v pokoji). Pak musíte stlačit CAPS SHIFT + 2, nebo CAPS SHIFT + 3 (volbu dalšího muže do akce). Máte-li všechny, nebo alespoň dva muže na místě (jeden zabitý), tak se nahoře obrazovky objeví posouvající se text, který vám oznámí, že pokud chcete nahrát další díl hry, musíte stlačit ENTER, pokud chcete akci opakovat, stačí stisknout DELETE (CAPS SHIFT + 0). Doporučuji si první fázi zkusit párkrát, podaří se vám možná umístit všechny tři muže.

 

FÁZE 2 - UVNITŘ AMBASÁDY
Po nahrání dalších tří bloků se dostáváte do akce uvnitř ambasády. Jste jedním ze tří mužů druhé skupiny (kódová jména HOTEL, TANGO, BRAVO). Akce začíná v horním patře, kde jste s kolegy vnikl oknem. Obrazovka je tentokrát rozdělena na tři části. Na té největší (vlevo) se odehrává hlavní akce, tentokrát dokonce v trojrozměrném zobrazení! Před sebou vidíte jednoho ze svých kolegů a sebe. V pravé části dole je seznam všech mužů, kteří jsou v akci, včetně ostřelovačů venku. Vedle jejich jmen jsou čísla, kterými je můžete zapojovat do akce, o tom ale později. Nahoře vpravo se nachází velice důležitá mapka příslušného patra ambasády, která v reálném čase zobrazuje celé dění. Naučte se v ní číst! V pravém horním rohu mapky je místnost a v ní dva čtverečky a šipka. Čtverečky jsou zobrazeni vaši dva spolubojovníci, šipka zobrazuje vás a směr vašeho pohledu a případně i pohybu. Sebe a to, co vidíte před sebou, pak zobrazuje věrně a barevně hlavní obrazovka vlevo. Otočte se a vidíte své přátele, dveře, okna, vybavení místnosti, atd. Na mapce vidíte jen zdi místností, okna a schodiště, ale navíc i každého, kdo je v místnostech a veškerý pohyb všech osob.

 

Bez sledování tohoto "radaru" se hra nedá hrát. Značkou + je zobrazena poloha rukojmí, značkou * pak teroristé. Nutno ovšem podotknout, že u rukojmí téměř vždy jsou i teroristé a schovávají se za ně! V této fázi hry již můžete střílet, po stisku FIRE před sebou uvidíte zaměřovač a směrovými tlačítky jím pohybujete na cíl. Sejděte z horního patra dolů. Neváhejte a rychle palte. Jinak zamíří oni na vás a je po vás! Ale pozor! V zápalu boje si můžete zastřelit i svého kolegu, nebo rukojmí! Pozorně sledujte mapku a rozmístění teroristů. Rovněž sami můžete své muže rozmístit nebo vést ve skupině. Pod mapkou máte jejich jména a čísla F4, F5 a F6. Stiskem CAPS SHIFT + 6 se přepnete na BRAVO a zavedete ho kam chcete. Pak stiskem CAPS SHIFT + 5 řídíte TANGA, atd. Vtrhněte do místnosti a pozorně se rozhlédněte na obě strany, teroristé rychle mění pozice! Je-li s nimi rukojmí, musíte trefit teroristu a ne zajatce! To se mi bohužel stávalo dost často. Řešením je přesné a opatrné míření a jistý trik. Je-li terorista zneškodněn, otočte se a vyjděte ze dveří, rukojmí vás bude následovat! Musíte ho dovést do horního patra, do místnosti, kde jste začali akci. Ale pozor, teroristé se ihned vydají za vámi, aby vám rukojmí opět zase sebrali!

 

Samotné slaňování jednotlivých členů komanda je kapitola sama pro sebe, proto si ji blíže popíšeme. Klávesy pro pohyb na laně jsou následující: směr nahoru – šplhání, směr vpravo – slaňování, směr vlevo – zastavení slaňování, klávesa pro FIRE – odražení nohama od zdi. Slaňujte po krátkých úsecích. Střídejte klávesy pro slaňování a jeho zastavení v krátkých (minimálních) intervalech, jinak budete dozajista povýšeni IN MEMORIAM. Pro rychlé spuštění stiskněte klávesu pro odraz od zdi (čím déle tuto klávesu budete držet, tím se více odrazíte). Ihned po odrazu stiskněte klávesu pro slaňování. Nejdříve se začnete vzdalovat od zdi. Poté se budete nějakou chvíli jen slaňovat. Jakmile vyprší síla vašeho odrazu, začnete se přibližovat znovu ke zdi. V tuto chvíli nemusíte stiskávat klávesu pro zastavení slaňování, protože se zastavíte sami. Nu, slaňovat již umíte, alespoň tedy doufám, tak se vrhneme na popis jak vniknout do ambasády. Do ambasády pro vás vede jen jediná cesta, a to proskočením jedním z oken. Proto se slaňte k oknu v jakémkoliv patře. Nejlepší ale bude okno ve třetím patře, protože zde se ze začátku nenacházejí žádní rukojmí a ani jeden z teroristů. Nastavte se tak, abyste byli chodidly opřeni asi tak v polovině okna. Stiskněte klávesu pro odraz od zdi a ihned na to klávesu pro zastavení slaňování. Ozve se hlasitý výkřik, okno se rozbije a vy vniknete dovnitř. Existuje ale i druhá možnost. Proveďte úkon pro rychlé spuštění a v úrovni okna stiskněte též klávesu pro zastavení slaňování. Efekt bude úplně stejný. Hlavně se nesnažte proskočit oknem, ve kterém vidíte stín teroristy, jinak vás zpozoruje a zastřelí.

 

FÁZE 3 - OSTŘELOVAČI
Z této druhé fáze hry však také můžete kdykoliv přejít do fáze třetí - akce ostřelovačů, které jste rozmístili ve fázi jedna. Pohled pod mapku na seznam jmen vám napoví, že po stisku CAPS SHIFT + 1, 2, 3 se do akce zapojí muži venku. Musíte však nahrát do počítače dva krátké bloky. Místo trojrozměrného zobrazení vnitřku ambasády teď vidíte část její fasády s okny, jak ji vidí ze svého místa konkrétní ostřelovač (můžete si je přepínat). Nastavte si pohled na některé okno a uvidíte i zaměřovač vaší pušky. Občas projde za oknem stín jedné, nebo dvou postav - je to terorista, nebo rukojmí? Vystřelíte-li, okno se roztříští a postava bude mrtva. Z této fáze lze bleskově bez nahrávání přejít zpět do akce uvnitř budovy stiskem CAPS SHIFT + 4, 5, 6 a zapojit zpět tyto muže do akce! Zbavte teroristů nejdříve jedno patro a pak sejděte dolů. Nebude to však tak snadné, jak se zdá. Úspěšná bude akce jen tehdy, osvobodíte-li všechny rukojmí a většina mužů vaší skupiny zůstane naživu! Zhodnocení celé vaší akce bude následovat po tom, co budete vyzváni k přihrání posledních dvou bloků hry, kde si přečtete (pokud znáte angličtinu) zprávu velitelství o celé akci, většinou asi nebude moc příjemná.

 

Podrobná mapa

   

Obrázky ze hry

   

Odkazy na další zdroje

Vyhledat další informace na serveru Spectrum Computing.  Popis a stažení hry, ke které se váže tento návod.  Vyhledat rady, návody, cheaty a pouky na serveru The Tipshop.

Publikováno: 8. 2. 2005 | Doplněno: 7. 7. 2009 | Zdroj: FIFO 13 | Vložit nový komentář...

Prozatím nebyl vložen žádný komentář.

 

 
 
Poslat e-mail autorovi stránek ... pavero(a)post.czNahoru ...
  Speccy.cz
Valid HTML 4.01 Transitional TOPlist