English Česky
  

 

aktualizováno:

 

Přispějte na provoz.

 

 

Aktuální komentáře
Slightly Magic (2)
Fantasy World Dizz... (3)
Boulder Dash 1-4 (6)
Jumping Jack (7)
Kliatba noci (9)
Journey to Another... (1)
Jonny Quest (2)
Scooby Doo in the ... (1)
Johnny the Ghost (1)
další ...

 

 

důležité odkazy:
Všechny nedávno vydané hry na jednom místě.
Největší archív o ZX Spectru a vše kolem něj na světě.
Největší databáze pouků, rad a návodů.
RZX videa - kompletní herní průvodci.
Mapy tvořené přímo z herních obrazovek.
České a slovenské speccy hry.

 

Fairlight 1 - A Prelude - návod

Byla nebyla jedna malá zem jménem Fairlight. Bude tomu již tři tisíce let, co tu panoval velice schopný král Avara. S jeho smrtí zavládla v zemi panika a zoufalství. Mraky pohltily všechno světlo, dny se staly šedivými a ponurými, štěstí a mír se pomalu vytrácely.

 

Během dalších let zbyl pouze zámek krále Avary uprostřed planiny Avarslund, nedostupný a obestřený tajemstvím. Legendy praví, že sluneční paprsky, uvězněné v zámku, osvětlují jeho komnaty. Další legendy praví o nesmrtelnosti Segera, který obývá zdi zámku, očekávaje vhodnou chvíli, aby mohl vrátit světlo lidem v zemi. Nikdo však neví, kdy má k této události dojít. Mnoho odvážlivců se pokusilo proniknout do nedostupného zámku a uvolnit světlo, žádný z nich se však nevrátil.

 

Isvar (bohatýr, jehož ve hře ovládáte) jednou seděl na kraji lesa, obklopující zámek krále Avary, přemýšleje nad celým tím trudným osudem. Les končí na nebezpečném místě, protože hraničí s loveckým územím ženy netvora jménem Orgi. Ve chvíli, kdy Isvara popadla největší tíseň, rozhodl se navrátit světlo a štěstí svým krajanům. Pohrdaje všemi výstrahami, vnikl do lesa. Nedostal se nijak daleko, když se z houští vynořila krvežíznivá Orgi a silou ho odvlekla do své jeskyně, aby jej pozřela. Náhle se v jeskyni objevil tajemný stařec zahalený v kápi. Byl to čaroděj. Vysvobodil Isvara, vyprovodil ho z jeskyně až pod samotný legendami opředený zámek, kde mu ukázal tajný vchod.

 

Stařec býval královským čarodějem, který byl v Avarově zámku uvězněn tisíce let. Teď se Isvar stal rovněž královským vězněm. Než stařec zmizel, prozradil Isvarovi tajemství. Ze zámku se může dostat jen ten, kdo najde knihu světla ukrytou uprostřed zámeckých zdí a kdo ji přinese čarodějovi. V ní je totiž zapsáno heslo, které velkého čaroděje uvolní z vězení. Dojít ke knize znamená překonat mnoho nebezpečí.

 

Isvar je vyzbrojen k boji. Může se pohybovat ve čtyřech směrech, skákat, nosit nalezené předměty a válčit s protivníky, které cestou potká. Rovněž může posunovat předměty a stavět je jeden na druhý, aby se dostal do vysoko položených oken a dveří. Jeho protivníky jsou vojáci, trollové, kostlivci a mniši v kápích. Také se musí mít na pozoru před pohybujícím se vzdušným vírem a obrovskými bublinami.

 

Při sbírání jednotlivých předmětů je třeba vědět, že jich Isvar může unést nejvýše pět. Každý z předmětů má svoji váhu, takže se může stát, že náš Bohatýr uzvedne pouze dva předměty. Dále je potřebné vědět, jaké předměty pomohou Isvarovi ve splnění jeho poslání. Předně to jsou klíče, které otevírají různé dveře. V boji s protivníky se mu jistě budou hodit magické kříže, váčky plné zlata a životodárný nápoj.

 

RADY

 

1. Pokud se nedopatřením ocitnete na dně studny, jedinou šancí k návratu je použíti magického svitku, který vás teleportuje zpět na nádvoří.

 

2. Nikdy nenechávejte sebrané předměty v místnosti se silným proudem vzduchu (vírem). Ten předmět uchvátí a navždy odnese.

 

3. Masožravé rostliny kolem zámku jsou nebezpečné, choďte kolem nich opatrně (chňapnou-li po vás, tak vás poraní).

 

4. Neočekávejte, že v místnosti najdete všechny předměty okamžitě. Například kříž skrytý v trůnním sále se dá najít jen velmi obtížně.

 

5. Některé předměty jsou ukryty tak, že se pro ně nelze sehnout. V tom případě strkejte do lehčích předmětů a ty vytlačí to, co hledáte.

 

6. Brání-li vám strážce ve vchodu do místnosti a má-li místnost dva východy, vstupte a přilákejte strážce k sobě, když na vás chce zaútočit kopím, otočte se a oběhněte místnost až k druhému vchodu, kterým můžete vstoupit, zatímco strážce je zaměstnán na druhé straně místnosti.

 

7. Některé předměty jsou snadno viditelné, ale mimo váš dosah. Nevzdávejte se, když na ně nemůžete doskočit. Nastavte na sebe sudy a vyskočte na ně pomocí stoličky.

 

8. Velkým nepřítelem jsou bubliny, které se vracejí do své pozice, jakmile opustíte místnost.

 

9. Vaší velkou výhodou před pronásledovateli je, že vy můžete skákat a oni ne. Můžete se jim vyhnout výskokem na stoly a bojovat odtud.

 

10. Vojáky a trolly můžete snadno překonat, ale mnichové jsou velmi silní, nedají se zabít, pokud se s nimi dostanete do styku, budete rádi, když uniknete živí.

 

11. Můžete sebrat i přilbu padlého vojáka a dopravit ji do jiné místnosti. Pak vám bude příslušný voják škodit méně.

 

12. Pokud se navždy chcete zbavit dotěrného vojáka, vhoďte jeho přilbu do vzdušného víru.

 

13. Vojáka se lze zbavit někdy i tak, že se upustí měšec se zlatem. Nefunguje to vždy, většinou se ale získá důležitý čas.

 

14. Budete-li se chtít zbavit trollů, můžete je donutit, aby naráželi do předmětů. Stačí, aby takový předmět stál mezi vámi a jimi.

 

15. Trolla se zbavíte natrvalo tak, že na místo, kde zemřel, donesete či dotlačíte nějaký větší předmět (stůl nebo sud).

 

16. Chcete-li přejít přes padací most, shodí vás strážící mnichové přes okraj do propasti. Jedinou ochranou jsou přesýpací hodiny, které zastaví plynoucí čas.

 

17. Pokud mnicha vylákáte na jeden okraj mostu, poté se vrátíte do hradu a vzápětí rychle proběhnete po druhém okraji mostu, měli byste kolem něho proklouznout. S trochou štěstí to bude právě mnich, který skončí na dně propasti.

 

18. Chcete-li se vyhnout bublinám a vírům, sledujte nejprve po vstupu do místnosti schéma jejich pohybu. Pak již snadno najdete cestu kolem nich.

 

19. Začíná se s energií (životní silou) 99 bodů, ta ale rychle ubývá. Obnovíte ji například snědením chleba a kuřat, které najdete, nebo pitím ze džbánku, takovým občerstvením získáte deset bodů.

 

20. Plnou energii obnovíte vypitím kouzelného lektvaru, ty si však šetřete na boj s mnichi ve věži, co vám brání dostat se k čaroději.

 

21. Někdy nemůžete upustit předmět přesně tam, kde potřebujete. V tom případě jej musíte upustit co nejblíže potřebnému místu a potom jej rychlým strčením dostanete na potřebné místo.

 

22. Můžete sebrat předměty jen tehdy, jsou-li přímo před vámi. Musíte se nejdříve na ně nasměrovat, pak se sehnout a rychle je sebrat.

 

23. Potřebné klíče nacházíte většinou poblíž dveří, ke kterým se hodí. To však někdy neplatí. Například klíč na vrcholu věže odemyká dveře na vzdálené straně zámku.

 

24. Počet vojáků, kteří se dají nacpat do jedné místnosti je omezen. Doporučuje se vojáky zabít a jejich přilby dopravit do jiné místnosti nebo vhodit do vzdušného víru.

 

25. Jediným bezpečným způsobem jak procházet místnost, ve které je mnich, je použít přesýpacích hodin. Pak se čas zastaví a vy můžete prohledat místnost podle libosti. Přitom však nesmíte místnost opustit, protože by se dal čas znovu do pohybu.

 

26. Souboje mohou být snadné i obtížné, proto musíte být vždy správně srovnán s protivníkem, než začnete bojovat mečem.

 

27. Mrtví vojáci se vtělují do svých přileb, takže se nesnažte na ně šlapat, nebo po nich skákat, protože jsou stále nebezpečné. Opustíte-li místnost a vrátíte-li se do ní zpět, váš protivník opět vyskočí, jako kdyby se nic nestalo.

 

OVLÁDÁNÍ

 

Q-T - severozápad
Y-P - severovýchod
H-ENTER - jihozápad
A-G - jihovýchod
SS/SPACE - skok
X-V - sebrání předmětu
CS/Z - položení předmětu
B-M - boj
1-5 - aktivace kapsy
6/7 - použití předmětu
SS+SPACE - zastavení hry
SS+0 - nová hra

 

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ

 

K dokončení hry potřebujete svitek (SCROLL), jeden kříž (CROSS), dva lektvary (POTIONS), královskou korunu (CROWN), knihu světla (BOOK) a dva klíče (KEYS). Čaroděj je uvězněn ve své věži (T3), výhled z této věže je zachycen na titulním obrázku. Hru začínáte na nádvoří zámku, kde ze země seberte svitek, který vás teleportuje právě na toto nádvoří, ať už se nacházíte kdekoliv. Svitek si šetřete až na konec hry, kdy se bude hodit nejvíce. Cestou do zámku si všimněte královské koruny, která se nachází na římse vstupních dveří. Abyste se dostali tak vysoko, budete potřebovat sud a minimálně dva květináče, po kterých vyskáčete až nahoru ke koruně.

 

Dotírající vojáky zabijte a jejich přilbu vhodně do vzdušného víru, tím se jich nadobro zbavíte. Když zabijete trolla, na místo, kde padl, položte sud nebo nasuňte nějaký nábytek, tím zabráníte tomu, aby se znovu objevil. Uvnitř zámku zamiřte severní chodbou přes dva vojáky až do místnosti se schodištěm vedoucím do žaláře. Sestupte po schodech dolů, vyhněte se trollovi a vstupte do žluté místnosti se dvěma víry a mnichem, vypodložte se stoličkou a z podstavce uprostřed seberte první lektvar. Tato obrazovka je poměrně náročná, mohou se hodit přesýpací hodiny na zastavení času, které jsou v jedné z cel, klíč od ní se nachází na poličce v nedaleké (odemčené) místnosti.

 

Pokračujte kolem jednotlivých cel až ke druhému východu ze zámku. Zde na vás bude čekat mnich na padacím mostě, který se vás bude snažit svrhnout do propasti. Je možné zastavit čas pomocí přesýpacích hodin, ale daleko lepší je použít fintu (viz rada č. 17), čímž dosáhnete toho, že proklouznete bez úhony, mnich skončí na dně propasti a už vás dále nebude obtěžovat. Pokračujte dál přes dvě jeskyně až do míst, kde lze vstoupit skrze stěnu do tmavé místnosti se sarkofágem (musíte mít při sobě korunu). Odsuňte mumii a spodní víko sarkofágu, proskočte otvorem do další místnosti, kde naleznete knihu světla. Projděte jedinými dveřmi zpátky na povrch, přes žalář zpět do horní části zámku.

 

V trůnním sále (bílá místnost s mnichem) lze odsunout jednu boční desku, za ní se nachází kříž. Ve vedlejší bílé místnosti se vzdušnými víry se nachází druhý lektvar. Nedá se ovšem sebrat přímo, proto musíte pod dlouhý stůl postupně nasouvat květináče a stoličky, až lektvar vyjede ven. Nyní vyjděte na druhé nádvoří, projděte kolem studny, u zídky zabijte vojáka a seberte klíč od věže. Vstupte do věže (T3), na prvního mnicha hoďte kříž, na další dva mnichy ve druhém a třetím patře hoďte lektvar (položte ho na zem a na mnicha ho kopněte). Ve čtvrtém patře se něčím vypodložte a proskočte otvorem ve stropě.

 

Konečně se nacházíte v komnatě čaroděje, všimněte si klíče na stole od vstupní brány vedoucí na vytouženou svobodu. Ten seberte jako první. Knihu světla hoďte na podlahu, čaroděj se promění v mnicha a půjde po vás. Pokud máte svitek, je pravá chvíle na to ho použít, pokud ne, musíte holt cestu na první nádvoří zvládnout po svých. Na nádvoří odemkněte bránu vedoucí pryč se zámku. Tím máte hru zdárně dohranou. Ve hře se nachází spousta dalších klíčů a míst k prozkoumání, což přímo vybízí k tomu zahrát si Fairlight ještě jednou.

 

Podrobná mapa

   

Obrázky ze hry

   

Odkazy na další zdroje

Vyhledat další informace na serveru Spectrum Computing.  Popis a stažení hry, ke které se váže tento návod.  Vyhledat rady, návody, cheaty a pouky na serveru The Tipshop.

Publikováno: 10. 2. 2011 | Doplněno: 18. 4. 2015 | Zdroj: ZX-magazín 3/00 | Vložit nový komentář...

Prozatím nebyl vložen žádný komentář.

 

 
 
Poslat e-mail autorovi stránek ... pavero(a)post.czNahoru ...
  Speccy.cz
Valid HTML 4.01 Transitional TOPlist