English Česky
  

 

aktualizováno:

 

Přispějte na provoz.

 

 

Aktuální komentáře
Dizzy 1-7 (46)
Bruce Lee RX (4)
Super Robin Hood (8)
Fire and Ice (3)
Saboteur 1-2 (44)
Robocop 1-3 (14)
COINZ are Mine! (4)
Speccy Quiz (1)
Jam! (1)
další ...

 

 

důležité odkazy:
Všechny nedávno vydané hry na jednom místě.
Největší archív o ZX Spectru a vše kolem něj na světě.
Největší databáze pouků, rad a návodů.
RZX videa - kompletní herní průvodci.
Mapy tvořené přímo z herních obrazovek.
České a slovenské speccy hry.

 

Driller - návod

Na začátku hry se ocitáte v malém důlním tančíku na vzdáleném a opuštěném měsíci Mitral. Ihned ucítíte, že tu není něco v pořádku a pěkně to tu smrdí. Není třeba hned panikařit, je to jen plyn nahromaděný pod povrchem planety, které hrozí výbuch. Tlak uvolníte tím, že v každém z osmnácti sektorů zavrtáte speciální sondu. Ta bude plyn odčerpávat. Tyto sondy ale nelze píchnout, kam vás napadne. Aby se účinnost sondy pohybovala okolo 100%, musíte ji umístit vždy jen na určité místo v daném sektoru (viz souřadnice). Měsíc byl evakuován, ale bezpečnostní zařízení zůstala stále v provozu. Některé sektory jsou dokonce ze začátku nedostupné, hlavně oba dva póly. Na celou akci máte pouze 4 hodiny pozemského času. Po tomto limitu planeta exploduje a s vámi to asi nedopadne nejlépe.

 

Ovládání:

 

S – zrychlit pohyb
X – zpomali pohyb
A – zrychlit otáčení
Z – zpomalit otáčení

 

P – náklon kamery nahoru
L – náklon kamery dolů
R – vysunutí kamery nahoru (nebo stoupání při letu)
F – kamera dolů (nebo klesání při letu)
D – zavrtat sondu
C – vytáhnout sondu

 

U – otočení o 180°
I – Menu (Save, Load, Quit a Info)

 

SPACE – přepínání pohyb / střelba
KURZOR nebo joystick – směr pohybu nebo střelby
FIRE – střelba z kanónu

 

Mapa:

 

Pro lepší orientaci v následujícím popisu je třeba pochopit kladení sektorů. Mapa tvoří kouli o osmnácti sektorech.

 

 

Severní pól – 1 sektor, červená
Severní polokoule - 4 sektory, fialová
Rovníkový pás – 8 sektorů, bílá
Jižní polokoule – 4 sektory, žlutá
Jižní pól, 1 sektor, bílá

 

Řešení jednotlivých sektorů (jedna z možností):

 

1) AMETHYST – Je to počáteční sektor. Sestřelením stěny dělící sektor získáte body. Krystaly v hangáru doplní štít, energii a rovněž přidají body. Sondu píchněte do středu černého kříže. Souřadnice místa: X 6038, Y 6059, čelem musíte být otočeni na SV. (Dále již jen X, Y a směr). Nestřílejte na vrchol věže. Pokud zde přistanete letadlem, získáte body.

 

 

2) TOPAZ – Sondu píchněte za zeď na 3099, 1358, J a vyjeďte výtahem do komplexu K2. Aktivujete ho střelbou do kvádrů na zemi. Za levým přístrojem se protáhněte do komplexu K1 a zničte krychle zásahy zprava doleva (viz obrázek). Tím aktivujete teleportační brány v „rovníkových“ sektorech AMETHYST, EMERALD, RUBY a BERYL. Jsou propojeny AMETHYST – RUBY a BERYL – EMERALD. Teleportaci provedete najetím na „T“. Pětkrát střelte do kvádru, za nímž jste se protahovali do chodby a objeví se energetický krystal. Otravná střílna se po zásahu vždy pootočí o 90° ve směru hodinových ručiček. Vraťte se na start.

 

 

3) BERYL – Přestřelte 3 dráty vedoucí do komplexu K3. Nyní můžete vstoupit do budovy a otevírat si dveře v severní nebo západní zdi - čtverce do AQUAMARINE, trojúhelníky do BASALTu (viz obrázek). Sondu píchněte na 7178, 4490, V.

 

 

4) AQUAMARINE – Zde můžete v pravém hangáru přestoupit do letadla, které sice nemůže zavrtávat sondy, ale dostane se tam, kam s tankem ne. Použijete ho k likvidaci jinak nepřístupných překážek nebo k aktivaci spínačů. Do letadla nastoupíte tak, že se kamerou podíváte do jeho průzoru (viz obrázek). Sondu píchněte na 5124, 2900, J a do západního sektoru přejděte v místě, kam ukazuje šipka.

 

 

5) RUBY – Střelte do světlejší části satelitu. Sondu píchněte do středu západního nosníku na 3752, 2506, V.

 

6) MALACHITE – Zdola vleťte do komplexu K4 , zničte odstřelovače a napáječ silového pole v sektoru OCHRE (dlouhá deska). Vyleťte ven, střelbou do „očí“ zničte strážce za zdí a rozstřílejte 5 kvádrů na zemi. Na jejich místo umístěte sondu 5980, 5822, J.

 

7) EMERALD – Střelám se vyhnete pohybem podél stěn. Středový krystal doplňuje energii. Sonda pak přijde do středu na 4543, 4128, Z.

 

8) LAPIS LAZULI – Cestu mezi dvěma částmi sektoru získáte rozstřílením jehlanů. Střelbou do malé kostky na zemi ovládáte zeď a dveře (zruší zeď a zruší dveře nebo aktivuje zeď a dveře). Sondu píchněte do středu sektoru na 3739, 4061, V.

 

9) ALABASTER – Střílejte do bazénu, dokud se voda nevypaří. Sondu umístěte na jeho dno na 4143, 3757, S. Na jižní straně nezapomeňte přehodit vypínač.

 

 

10) NICCOLITE – Vstup do tohoto sektoru netvoří žádné dveře, ale vstupujete do „tmy“ ze startovního sektoru za hangárem. Pozor na miny mezi kvádry. Projíždějte je co nejrychleji. Na jižní stěně přehoďte vypínač. Sondu píchněte na 0512, 1698, S.

 

11) QUARTZ – Přestřelte drát držící kvádr. Ten spadne na odstřelovače a zlikviduje ho. Přehoďte vypínač na jižní stěně. Sondu píchněte do středu kříže na 2786, 1799, Z.

 

12) OPAL – Vrtejte na 7144, 7144, S, což jsou souřadnice z nápisu na zemi. Přehoďte vypínač na jižní stěně. Pokud jsou přehozeny vypínače ze tří předchozích sektorů, jižní stěna zmizí. Získáváte přístup do Light Side – do sektoru Diamond.

 

13) DIAMOND – Jste na jižním pólu. Vjeďte do tunelu vedoucího do budovy. Na jeho konci je kosočtverec, který musíte soustavným najížděním a střelbou zničit. Potom celá budova zmizí vy můžete vrtat na 4120, 2724, S. Krystaly u zadní stěny doplňují energii a štít.

 

 

14) BASALT – Vjeďte do konce levé zídky a ocitnete se v zahnuté tajné chodbě, což napovídá i šipka na zdi. Na jejím konci přehoďte vypínač. Vyjeďte ven a ze severní strany vystupte na nízkou budovu. Zde na 0905, 2258, V umístěte sondu. Zničte sloup z kvádrů.

 

 

15) GRAPHITE – Letadlem zničte desku vznášející se nad povrchem a uvolníte tak místo pro sondu na 1303, 5975, S. Dotykem zničte malou kostku mající vliv na silové pole v OCHRE. Střílejte do severní stěny skrze „hledí“ a „mušku“ (viz obrázek). Objeví se vypínač. Přehoďte ho.

 

 

16) OCHRE – Vrtejte na 1814,7129, JZ. Přehoďte vypínač na severní stěně.

 

17) OBSIDIAN – Zlikvidujte dva odstřelovače. Střelte do desky, ta spadne a vytvoří most. Přejeďte na druhou stranu příkopu a zde vrtejte na 6710, 6222, S. Na severní stěně bylo dosud číslo 17, ale po zavrtání sond ve všech sedmnácti sektorech se na jeho místě objeví vypínač, Ten odstraní severní stěnu. Cesta do posledního sektoru je volná.

 

18) TRACHYTE – Jste ve finále na severním pólu. Systematickou střelbou zkompletujte generátor tak, aby se doplnily všechny 4 jehlany a potom generátor zničte odstraněním bílého středu. Střelte do jeho spodní hrany a na uvolněné místo 4122, 7354, J zavrtejte sondu.

 

 

Tento poslední sektor není zase tak jednoduchý, jak se zdá a občas je jeho popis uváděn dost pochybně. Jsou zde dva důležité úkony. Pořadí jejich provedení je libovolné.

 

a) Likvidace generátoru – Nejprve si všimněte, že počet jehlanů se mění v závislosti na střelbě i pohybu tanku vpřed a vzad. Využijeme toho, že krokem vpřed nebo vzad se mění levý a horní jehlan. Po vstupu do sektoru je aktivovaný horní, dolní a střed. Po jednom kroku vpřed bude aktivován levý, dolní a střed. Střelte do dolního a generátor je kompletní (viz obrázek). Nyní střelte do středu a zůstane pravý a střed. Střelte do pravého a střed zmizí. Nyní můžete přikročit k likvidaci rámu generátoru střelbou přesně na jeho dolní hranu u podlahy.

 

 

b) Průchod silovým polem – V sektoru je několik neviditelných silových polí. Náraz do silového pole je doprovázen zvukem a žlutým blikáním okraje. Různá silová pole mají různý zvuk. Navíc na pólu nefunguje kompas.Jeďte co nejblíže k východní stěně a podle ní na sever, dokud nenarazíte do silového pole. Nyní se otočte o 45° vlevo a pohybem vpřed budete „klouzat“ po silovém poli pomalu vlevo. Za chvíli poznáte podle zvuku náraz do jiného silového pole vlevo. Teď se srovnejte čelem k severní stěně (viz obrázek) a jeďte. Bez problémů můžete umístit poslední sondu.

 

 

Kam umístit vrtné soupravy
AMETHYST60386059Soznačeno křížem
TOPAZ30991358Jmezi laser a zeď
BERYL71784490Vza sloup
AQUAMARINE51242900Jpodle šipek
RUBY37522506Vstřed Z nosníku
MALACHITE59805822Jnamísto kvádrů
EMERALD45434128Zstřed plochy
LAPIS LAZULI37394061Vve středu sektoru
ALABASTER41433757Sdno bazénu
NICCOLITE05121698SJV část sektoru
QUARTZ27861799Zoznačeno křížem
OPAL71447144Sdle údaje na zemi
DIAMOND41202724Snamísto budovy
BASALT09052258Vstřecha budovy
GRAPHITE13035975Smísto vzn. desky
OCHRE18147129JZoznačeno křížem
OBSIDIAN67106222Sza mostem
TRACHYTE41227354Jnamísto gen.

 

Podrobná mapa

   

Obrázky ze hry

   

Odkazy na další zdroje

Vyhledat další informace na serveru Spectrum Computing.  Popis a stažení hry, ke které se váže tento návod.  Vyhledat rady, návody, cheaty a pouky na serveru The Tipshop.

Publikováno: 23. 8. 2016 | Autor: Josef Kašpar | Vložit nový komentář...

Prozatím nebyl vložen žádný komentář.

 

 
 
Poslat e-mail autorovi stránek ... pavero(a)post.czNahoru ...
  Speccy.cz
Valid HTML 4.01 Transitional TOPlist