English Česky
  

 

aktualizováno:

 

Přispějte na provoz.

 

 

Aktuální komentáře
Slightly Magic (2)
Fantasy World Dizz... (3)
Boulder Dash 1-4 (6)
Jumping Jack (7)
Kliatba noci (9)
Journey to Another... (1)
Jonny Quest (2)
Scooby Doo in the ... (1)
Johnny the Ghost (1)
další ...

 

 

důležité odkazy:
Všechny nedávno vydané hry na jednom místě.
Největší archív o ZX Spectru a vše kolem něj na světě.
Největší databáze pouků, rad a návodů.
RZX videa - kompletní herní průvodci.
Mapy tvořené přímo z herních obrazovek.
České a slovenské speccy hry.

 

Defender of the Crown - návod

Přijali jste roli Wilfreda Ivanhoa a úkol dobýt všechna hrabství, a tím sjednotit Anglii. Hra probíhá na mapě, kde je vyznačeno 18 panství. Vaše sídlo je v Cumbrii na severu Anglie. Kromě vás bojuje o nadvládu nad Anglií dalších 5 rytířů. Jejich sídla vyznačují na mapě hrady. Hra začíná v říjnu roku 1149. Postupuje v časových intervalech jeden měsíc. Na začátku každého měsíce obdržíte zprávu, ve kterém panství se nachází vaše polní armáda, kolik je v ní řadových vojáků (Men), kolik rytířů (Knights) a katapultů (Catapults). Dále se dozvíte, kolik jste získali na daních z obsazených území (Your Income) a tento údaj se vám ihned připočte do pokladnice (Your Treasure).

 

POPIS MENU
1) Uspořádat turnaj (Hold Tournament)
2) Usilovat o dobytí území (Seek Conquest)
3) Podniknout nájezd (Go Raiding)
4) Doplnit domácí armádu (Buy Home Army)
5) Prohlížet mapu (Read Map)
6) Vzdát se tahu (Pass)
7) Ostatní volby (Options)

 

USPOŘÁDAT TURNAJ
Pokud máte v pokladnici alespoň 5 zlatek a nekonal se turnaj v předchozím měsíci, můžete svolat nepřátelské lordy na rytířské hry do Ashby. Přijedou vždy všichni, i když později někteří ztratí své země. V souboji musíte vsadit (Choose the S takes) buď svou čest (Fame), v tom případě si vyberete soupeře (Choose an Opponent) nebo zemi (Land). Pak si vyberete nepřátelské panství (Select Territory), o které se budete bít s jeho majitelem. Soupeř si naopak vybere jednu z vašich zemí. Kdyby se vám náhodou jeho volba nelíbila, tak couvnout se už nedá! Pak začne souboj. Koně se rozjedou proti sobě. K tomu, abyste vyhodili svého soupeře ze sedla, musíte stihnout před střetem zamířit koncem svého kopí do středu štítu zobrazeného v dolní části obrazovky. Když zvítězíte ve třech soubojích, vyhrajete celý turnaj. Jinak po první porážce končíte svou účast v turnaji. Ztráta cti v této hře nevadí, když však vsadíte zemi, riskujete. Naopak, zvítězíte-li, získáte zemi i s vojenskou posádkou, kterou tam měl poražený lord. Tvrdý trest vás čeká, kdybyste zabili koně protivníka. Přijdete o všechny dobyté země, budete vyhoštěni z Ashby a ztratíte právo svolávat turnaje.

 

USILOVAT O DOBYTÍ ÚZEMÍ
Kromě domácí posádky (Home) ve své zemi, a později i v dobytých panstvích, máte polní armádu (Campaign), jejíž umístění je zobrazeno na mapě siluetou jezdce. Pokud ji chcete vyslat na válečné tažení, musíte ji nejdříve vybavit, popřípadě doplnit ze sil domácí posádky (Transfer Forces), a to řadovými vojáky (Soldiers) nebo rytíři (Knights), případně katapulty (Catapults). Naopak, když chcete v obsazené zemi posílit obranu, můžete přemístit síly z polní armády do domácí posádky v této zemi. Před rozhodnutím, kam potáhnete, si můžete prohlédnout mapu (Read Map) a podívat se na jednotlivá panství (Select Territory), kolik poskytují daní (Gold/Months) a na začátku nevolníků (Vassals). Před zahájením tažení můžete ještě navštívit Robina Hooda (See Robin) a požádat jej o pomoc. Pak už můžete vyrazit (Send Forth Campaign Army). Vyberete si jednu ze sousedních zemí (Select Territory), kam se přemístí vaše armáda. Dále následují různé možnosti. Pokud ještě není toto hrabství obsazeno, tj. na začátku hry, ovládnete jej bez boje. Pokud je obsazeno a protivník si nepřeje boj, můžete si vybrat, zda chcete jen projít (Accept) nebo zaútočit (Attack). Jestliže má nepřítel na svém území dostatečnou sílu, dojde ihned k boji.

 

Boj probíhá mezi symbolicky zobrazenými armádami a na číselném skóre, kde postupně ubývá vojáků a rytířů ve vaší i nepřátelské armádě. V průběhu bitvy máte možnost zvolit zuřivý, rychlejší průběh boje (Ferrocious), poziční boj (Stand & Fight), ostřelování (Bombard), boční obchvat (Outflank) nebo ústup (Retreat). Zemi chráněnou hradem, ať už sídelním nebo postaveným v průběhu hry, nemůžete napadnout bez katapultu. Pokud máte katapult, začíná boj v takovém panství obléháním hradu, které trvá pět dnů. Každý den můžete vystřelit z katapultu na hrad. Dostřel se reguluje délkou podržení tlačítka FIRE. Nejdříve musíte pobořit hradby pomocí kamenů (Boulders), pak tam můžete dírou v hradbách katapultovat řecký oheň (Greek Fire) nebo infekční zárodky (Disease), kterými zneškodníte část nepřátelské posádky. Vlastní boj začne buď po pěti dnech obléhání nebo dříve, když zastavíte ostřelování (Cease Fire).

 

PODNIKNOUT NÁJEZD
Když se rozhodnete spolu se svými nejlepšími šermíři přepadnout nepřátelský hrad, vyberete si nejdříve příslušnou zemi (Select Territory). Pak začne šermířský souboj, ve kterém je obtížné zvítězit. Možno jen poradit, že je nutno vždy ve vhodný okamžik postoupit a zatlačit soupeře (FIRE + vpravo). Jinak vám ubývají síly rychleji než protivníkovi. Když zvítězíte, ukořistíte z pokladnice nepřátelského lorda část zlatek ve výši měsíčního zisku z jeho zemí.

 

DOPLNIT DOMÁCÍ ARMÁDU
Za zlaťáky ze své pokladnice, která se vám doplňuje daněmi z obsazených území, případně kořistmi z nájezdů, si můžete nakoupit řadové vojáky (Soldiers) - jednoho za zlatku, rytíře (Knights) - jednoho za 8 zlatek, katapulty (Catapults) - kus za 15 zlatých. Případně můžete postavit na obsazeném území hrad za 20 zlatých, a tím notně zesílit obranu, jelikož panství s hradem nemůže být napadeno bez katapultu. Najatí žoldnéři a zakoupené katapulty vám vždy přibudou ve stavu posádky vašeho sídelního panství, Cumbrie. Proto když chcete tyto posily rozmístit do obsazených území, musíte si v dalším měsíci pro ně dojet s polní armádou.

 

PROHLÍŽET MAPU
Před každou z výše uvedených akcí si můžete prohlédnout informace o panstvích, která si vyberete (Read Territory). Zobrazí se tabulka s názvem země, kolik zlatých měsíčně platí na daních a kolik nevolníků dodala do armády při prvním obsazení. Jestliže jde o zemi se sídelním hradem, ukáže se ještě podobizna vládnoucího lorda a jeho charakteristiky vůdcovských schopnosti (Leadership), turnajových (Jousting) a šermířských (Swordplay) dovedností. Tyto vlastnosti jsou ohodnoceny čtyřmi stupni: silný (Strong), dobrý (Good), průměrný (Average), slabý (Weak).

 

Přehled lordů
WILFRED IVANHOEdobrý vůdce, v turnaji dobrý, v šermu průměrný
CEDRIC OF ROTHERWOODsilný vůdce, v turnaji dobrý, v šermu slabý
GEOFFRY LONGSOWRDprůměrný vůdce, v turnaji průměrný, v šermu silný
WOLFRIC THE WILDprůměrný vůdce, v turnaji silný, v šermu průměrný
ROGER FALCONBRIDGEdobrý vůdce, v turnaji dobrý, v šermu silný
EDMUND THE GRIMsilný vůdce, v turnaji průměrný, v šermu dobrý

 

 

PanstvíDaněNevolníciSídlo lorda
01.CUMBRIA310Wilfred Ivanhoe
02.YORKSHIRE206 
03.LANCASHIRE406 
04.NOTTINGHAM210Cedric of Rotherwoood
05.LINCHOLSHIRE306 
06.GWYNEDD204 
07.CLWYD310Geoffry Longsword
08.LEICESTER205 
09.CAMBRIDGE506 
10.NORFOLK610Wolfric the Wild
11.GLAMORGAM104 
12.GLOUCESTER712 
13.BUCKINGHAM810Roger Falconbridge
14.ESSEX608 
15.CRONWALL810Edmund the Grim
16.DORSET406 
17.HAMPSHIRE308 
18.SUSSEX708 

 

VZDÁT SE TAHU
Pokud si netroufáte vyzvat lordy na rytířský turnaj ani podniknout nájezd, když máte slabou armádu a prázdnou pokladnici, nemusíte nic podnikat a můžete čekat na příliv daní do dalšího měsíce. Vaši sokové však nezahálejí a nemusí se vám to vyplatit.

 

OSTATNÍ VOLBY
1) Hudba ano/ne (Music On/Off)
2) Nová hra (Start New Game)
3) Funkce podobná RESETu (End Present Game)
4) Návrat do hlavního menu (Continue)

 

HERNÍ SITUACE
Po vaší akci následují vždy v daném měsíci činnosti vašich nepřátel. Zpočátku obsazují volná panství, pak posilují své armády a posádky, až se pustí do bojů mezi sebou i proti vám. Při nepřátelském útoku se musíte bránit (Defense). Boj probíhá obdobně jako při vašem útoku s tím rozdílem, že z tohoto boje nemůžete ustoupit, respektive můžete ustoupit jen s polní armádou, jestli ji tam máte. Pokud je útok veden proti zemi, ve které máte hrad, dozvíte se nejdříve jaké jste utrpěli ztráty při obléhání hradu nepřáteli (The Losses).

 

Občas některý z protivníků svolá rytířský turnaj nebo nějaký prohnaný normanský lord vpadne uprostřed noci do vašeho hradu a uloupí polovinu vašeho zlata. Také se mohou vzbouřit nevolníci, a pak přijdete o svůj nejlepší katapult. Naopak příjemnou událostí je, když občas přijedou z Germánie tři rytíři, aby vám pomohli v boji proti Normanům. Velmi vzácně se stane, že jste požádáni o záchranu unesené lady. Když se vám podaří vyhrát šermířský souboj a lady zachránit, ovládnete rázem celou Anglii.

 

KONEC HRY
Nyní již záleží na vašem válečném umění a štěstí, zda a za kolik měsíců obsadíte všechna panství. Pak se dozvíte, že porážkou posledního nepřátelského lorda jste opět nastolili mír ve ztrápeném království. Nadešel čas korunovat nového krále. Muži ze Sherwoodu vás doprovázejí do paláce, kde rozjásaný dav zaplnil trůnní síň. Najednou se rozběhl přeplněnou síní vzrušený šum: "Koruna byla nalezena, má ji Robin". On byl ten "zloděj", který vzal korunu po králově smrti, bezpečně ji ukryl v Sherwoodském lese a zachránil ji tak před Normany. Tento šlechetný psanec se širokým úsměvem předává korunu arcibiskupovi, který zahájil ceremoniál, v němž se stanete králem Anglie.

 

Hra však může také skončit vaší porážkou v poslední bitvě o vaše sídelní hrabství. I když vaši mužové bojovali statečně, štěstí je opustilo. Po dlouhém obléhání padl váš hrad do rukou nepřátel. Když už se nepřátelé hrnou branami, posíláte své muže tajnou chodbou pod hradem do Sherwoodského lesa. O chvíli později je následujete na svobodu. Spolu s Robinem a jeho muži přísaháte při planoucím hradu pokračovat v boji, dokud Sasové opět nezavládnou v zemi.

 

Podrobná mapa

   

Obrázky ze hry

   

Odkazy na další zdroje

Vyhledat další informace na serveru Spectrum Computing.  Popis a stažení hry, ke které se váže tento návod.  Vyhledat rady, návody, cheaty a pouky na serveru The Tipshop.

Publikováno: 8. 2. 2002 | Doplněno: 1. 12. 2004 | Vložit nový komentář...

Prozatím nebyl vložen žádný komentář.

 

 
 
Poslat e-mail autorovi stránek ... pavero(a)post.czNahoru ...
  Speccy.cz
Valid HTML 4.01 Transitional TOPlist