English Česky
  

 

aktualizováno:

 

Přispějte na provoz.

 

 

Aktuální komentáře
Slightly Magic (2)
Fantasy World Dizz... (3)
Boulder Dash 1-4 (6)
Jumping Jack (7)
Kliatba noci (9)
Journey to Another... (1)
Jonny Quest (2)
Scooby Doo in the ... (1)
Johnny the Ghost (1)
další ...

 

 

důležité odkazy:
Všechny nedávno vydané hry na jednom místě.
Největší archív o ZX Spectru a vše kolem něj na světě.
Největší databáze pouků, rad a návodů.
RZX videa - kompletní herní průvodci.
Mapy tvořené přímo z herních obrazovek.
České a slovenské speccy hry.

 

Dark Side - návod

Vaším úkolem v této hře bude překazit rase Ketarů jejich plán a nedopustit, aby zbraňový systém ZEPHYR ONE vypálil svou smrtící nálož na planetu EVARTH. I když je měsíc TRICUSPID, na kterém je tento systém zbudován, již opuštěn, rozhodně to nebude to snadný úkol.

 

CO JE TO FREESCAPE
Systém trojrozměrného zobrazování FREESCAPE byl poprvé použit koncem roku 1987 ve hře Driller, který dosáhl ve všech recenzích velikého úspěchu a umožnil poprvé majitelům Specter během hry poznat pocit jakoby pohybu ve zcela reálném světě. V doposud používaném 3D zobrazení byly objekty vytvořeny pouze z čar a často bylo skrz ně i vidět (byly průhledné), což nepůsobilo příliš věrohodně. V systému FREESCAPE mají všechny objekty pevné, vyplněné stěny, které jsou navíc odlišeny rozdílným stínováním v závislosti na jejich osvětlení, což působí zcela přirozeným dojmem. Navíc se v tomto počítačovém světě můžete pohybovat libovolným směrem a v každém místě vidíte stavby a předměty ve správném zobrazení a osvětlení, platí zde zákony perspektivy. Objekty v popředí zakrývají ty za nimi, tak jako v reálném světě. Vše si lze prohlížet z úrovně očí lidské postavy, nebo i shora, z pohledu ptáka, nebo letounu, lze dokonce (je-li to naprogramováno) vstupovat dovnitř staveb a pohybovat se ve složitých vnitřních prostorách. Tento způsob zobrazení samozřejmě vyžaduje velké množství složitých výpočtů pro každou změnu polohy, takže pohyb v tomto počítačovém světě není zcela plynulý, avšak pro účely hry ještě dostatečně rychlý. Obdobný systém zobrazení byl například použit i firmou Vektor Grafix v simulátou Fighter Bomber, nebo firmou Domark u automobilové hry Hard Drivin'. Samotná firma Incentive Software použila tento systém rovněž v titulech Castle Master 1-2, Driller a Total Eclipse 1-2.

 

JAK ZNIČIT ZEPHYR ONE
V této hře je měsíc TRICUSPID rozdělen na 18 čtvercových sektorů, přičemž každý z nich má své jméno. Cíl vašeho snažení, superzbraň ZEPHYR ONE, je v sektoru DARK SIDE. Síť sběračů energie (ECD - ENERGY COLLECTION DEVICE) pokrývá téměř celý povrch měsíce a je navzájem propojena energetickým vedením. Úkolem hráče je svým příručním laserem zničit všechny energetické krystaly umístěné na vrcholech stožárů ECD a zastavit tak přísun energie do ZEPHYR ONE dříve, než bude pozdě. Likvidace krystalů však není tak snadná, zabudované ochranné systémy částečné zabraňují jejich likvidaci a způsobují regeneraci zničeného krystalu a obnovení jeho funkce. Proto lze přímo zničit pouze ty krystaly, které jsou vedením propojeny maximálně s jedním dalším fungujícím ECD stožárem. Je-li jeden ECD stožár propojen vedením se dvěma dalšími, nebo i více stožáry s činnými krystaly, okamžik po sestřelení se opět zregeneruje! Musíte proto nejdříve zničit ty krystaly, jejichž stožáry mají propojení jen na jeden další krystal na jiném ECD. K tomu budete muset nejdříve prozkoumat jejich propojení a zakreslit si je do mapky. Propojovací vedení však lze naštěstí vidět a v jednotlivých sektorech je vyznačeno na povrchu čárami.

 

OSTATNÍ STAVBY NA POVRCHU
Kromě stožárů ECD jsou na povrchu TRICUSPIDU četné budovy, sklady, tajné vchody, rozsáhlá síť podzemních tunelu a teleporty. Kromě toho automatizované obranné tanky PLEXOR budou ničit váš ochranný štít a družice, pohybující se nad povrchem měsíce, si vás budou hlídat i seshora! Jsou zde i sektory hlídané automatickými radary na vysokých stožárech a pokud vstoupíte do jejich dosahu, budete uvrženi do zvláštního vězení. Budovy a sklady lze většinou navštívit až po provedení určitého sledu činností. Otevření tajných dveří například následuje po zásahu paprsku laseru do čidla ve tvaru malé kostky někde poblíž budovy a podobně. Ve skladech jsou ukryty velmi důležité krystaly umožňující funkci teleportů.

 

MAPA MĚSÍCE TRICUSPID
Nyní si prohlédněte mapu TRICUSPIDU a názvy jeho 18 sektorů. Ve skutečnosti i ve hře není TRICUSPID plochý, ale pokud byste celý povrch vystřihli a poskládali správně k sobě, vznikne jakýsi "děravý" kulatý měsíc, na jehož jednom pólu bude čtverec sektoru DARK SIDE a na protilehlém pólu pak sektor LIGHT SIDE. Pokud se vydáte do sektorů sousedících s DARK SIDE, jmenovitě THETHYS, PSYCHO, POLLUX a NEREICL, zjistíte, že vstupu do DARK SIDE a koncových částí těchto čtyř sektorů vám zabrání silné silové ochranné pole. Tudy cesta nevede! Ovšem nějak se do DARK SIDE budete muset dostat, protože tam je umístěn poslední (pětadvacátý) ECD stožár s posledním krystalem a teprve po jeho zničení nastane celkové odpojení ZEPHYRU ONE od přísunu energie.

 

SPOUŠTĚNI TELEPORTŮ
Do některých chráněných míst za silové pole se lze dostat pomocí teleportů, který stojí v sektoru PSYCHE a má tvar malého domku. Teleport však bude funkční až po nalezení již zmíněných TELEPOD CRYSTALS (teleportovacích krystalů), které mají tvar jehlanu (malé pyramidy). Najdete-li některý a dotknete se ho, objeví se zpráva, z níž se dozvíte, který to je, a krystal se pak automaticky přemístí na plošinu uvnitř teleportů. Vám pak stačí pouze dopravit se k teleportovacímu domku, vejít dovnitř a střelit laserem do uvedeného krystalu. Pak vyjděte z domku a podle toho, který z krystalů to byl, budete již přemístěni do některého ze čtyř sektorů, sousedících s DARK SIDE, avšak už za silové pole! Kromě toho si všimněte, že na stěnách budov v těchto sektorech se objevují záhadná písmena, ale o tom až později. 

 

I ZDE LZE BÝT VE VĚZENÍ
Do vězení (I. O. CONFINEMENT) na TRICUSPIDU se snadno dostanete, pokud vstoupíte do určitých míst v některých sektorech. Stojí zde stožáry s radarovými anténami a jakmile vás zaregistrují, je s vámi amen. Ve vězení jsou dvě postele (pryčny), stůl, židle, jakési dvě věžičky s otvory a samozřejmě zavřené dveře. Ale pozor, všechno zlé se může v dobré obrátit! Je zde totiž i jeden z krystalů teleportů! Najdete-li ho a navíc najdete-li způsob, jak se dostat z vězení ven (tušíte jak?), je vše na dobré cestě. Kromě toho, provedete-li další správnou činnost, lze radary vyřadit na čas z činnosti a projít kolem nich. 

 

PODZEMNÍ TUNELY TRICUSPIDU
Dveře vězení se opět otevřou a vy se ocitáte v podzemním tunelu, který probíhá pod rovníkem TRICUSPIDU (EQUATOR TUNNEL).V tomto tunelu jsou taky odbočky do větví s názvy LIGHT TUNNEL a DARK TUNNEL Rovníkový EQUATOR TUNEL probíhá podél delší strany mapy pod sektory OBERON, TITANIA, UMBRIEL, FOMALHAUT, PROCYON, SIRIUS, IAPETUS a GANYMEDE a z jeho nitra vedou napovrch čtyři východy v rovníkových sektorech. Další východy jsou i v tunelech LIGHT TUNNEL a DARK TUNNEL.

 

DOPLNĚNÍ PALIVA A ENERGIE
Do této těžké akce jste vybaven skafandrem s ochranným energetickým štítem, laserovou pistolí a speciálním "létacím ruksakem" - JET PACKEM. Paliva pro JET PACK nemáte ovšem mnoho a budete ho muset, stejně tak jako energii pro štít, doplňovat. Toto lze provést na více místech ve hře. Musíte jen pozorně sledovat okolí a hledat určité předměty a znaky. Například energii štítu si doplníte vrážením do znaku ve tvaru pětiúhelníku, který lze najít na stěnách v některých budovách. Jsou například v CANOPUS WALKWAY, viz dále. Palivo do JET PACKU si doplníte vrážením do tzv. palivových tyčí, což jsou vlastně sloupy, které najdete uvnitř některých skladů (STORES). Hledejte a zkoušejte, které to jsou! Pro začátek vám prozradím, že tyče i pětiúhelník najdete uvnitř budovy ve startovacím sektoru REGULUS. Mohou být i jinde, proto ověřte každý podezřelý sloup. Po vyčerpání paliva a energie pětiúhelník i sloupy zmizí! Další zajímavá věc je, že lze najít dvě pyramidy (jehlany), stojící špičkami na sobě. Střelte do horní i dolní pyramidy a sledujte pozorně údaje o vašich zásobách paliva a energie štítu (viz dále), zjistíte velmi zajímavé věci!

 

DALŠÍ TELEPORTY
Ve hře se brzy setkáte i s dalším druhem teleportů, který je v sektoru REGULUS, hned na startovací obrazovce. Vypadá jako nevelký altánek se čtyřmi sloupy. Uvnitř se nachází krystal, který mění svůj tvar, když se k němu přibližujete. Pokud přijdete na to, co a kdy máte provést, ozve se kolísavý zvuk, teleport se spustí a vy se ocitnete na jiném místě! Pozor! Pokud uvidíte v tomto altánku dva jehlany špičkami na sobě, můžete využít jejich další funkci, pokud na ni přijdete! Kromě tohoto se ve hře objevují i další utajené teleporty ve tvaru určitých krystalů.

 

POHYB MEZI SEKTORY
Hra je uspořádána tak, že vždy vidíte jen jeden sektor. Můžete si ho prohlédnout i shora pomocí JET PACKU, prozkoumat čtvercovou plochu sektoru a rozmístění objektů. Další sektory odděluje tmavá stěna a pokud se budete pohybovat správným směrem k tmavému okraji, objeví se před vámi nový sektor. Pokud byste ale chtěli jít například z REGULU na východ nebo západ, budete stále vrážet do tmavé neprostupné stěny, protože východní a západní strana REGULU nesousedí s žádným dalším sektorem. Sledujte proto pozorně ukazatel směru pohybu a světových stran, viz dále.

 

DŮLEŽITÉ ÚDAJE A OVLÁDÁNÍ
Po nahrání si zvolte jedno ze čtyř druhů ovládání a ENTEREM startujte hru. Protože DARK SIDE používá pro své ovládání množství dalších tlačítek, probereme si postupně jejich funkce a údaje na obrazovce. Zcela nahoře vlevo je bodové skóre hry, vedle vpravo je v procentech údaj o množství fungujících ECD stožárů. 100% znamená 25 stožárů v činnosti, tzn. že na jeden stožár připadají 4 %. Dole pod hrací plochou je sloupcový ukazatel síly ochranného štítu (SHIELD) a pod ním obdobný ukazatel množství paliva (FU EL) do vašeho JET PACKU. Indikátorem činnosti JET PACKU je obrázek stojícího, nebo letícího kosmonauta uprostřed. Vpravo od něj pak jsou dvě okénka s písmeny X, Y a čísly. Tato čísla udávají souřadnice místa v každém sektoru, kde se nacházíte. Ve třetím okénku se šipkou směřující nahoru se pak zobrazuje výška vašeho letu nad povrchem TRICUSPIDU, máte-li JET PACK v provozu. Stojíte-li na zemi, není údaj nulový, ale odpovídá výšce očí (0224). V dlouhém okénku pod souřadnicemi se pak vypisují názvy sektorů a dalších míst, v nichž se nacházíte, případně jiná hlášení.

 

Zcela vpravo nahoře je ukazatel směru (N - sever, S - jih, W - západ a E - východ). Zbývající dva číselné ukazatele vlevo dole jsou ANGLE a STEP. ANGLE určuje úhel otáčení (reguluje se tlačítky A/Z) a STEP určuje velikost kroku při vašem pohybu vpřed a vzad. Krok lze měnit tlačítky S/X. Vlastní pohyb vpřed a vzad je z klávesnice pomocí O/K, velikost kroku (STEP) je v rozmezí 1 - 250, nejvhodnější hodnota je 100 - 250. Otáčení vlevo a vpravo řídí tlačítka Q/W, úhel otočení (ANGLE) je v rozmezí 5 - 90 stupňů, nejvhodnější je 10 - 15. Nakláněni řídíte tlačítky P/L a umožní vám to samé, jako když zvedáte hlavu a svůj pohled nahoru k nebi, nebo ji skláníte k zemi až ke svým nohám. Velmi vhodně lze takovýto pohled dolů využít například během letu pomocí JET PACKU k prohlídce terénu. Indikátorem nakláněni a tedy i ukazatelem, kam směřuje váš pohled, je velká svislá stupnice vlevo po boku hlavní akční obrazovky, na níž šipka ukazuje směr pohledu. Na pravé straně obrazovky je pak stupnice udávající kolik energie již ZEPHYR ONE načerpal (označuje to tečka na stupnici).

 

Kromě již uvedených pohybů se lze ještě naklánět do strany pomocí tlačítek N/M. Svůj JET PACK nastartujete a vypnete stlačením J a výšku svého letu řídíte tlačítky R/F. Těmito tlačítky lze vašeho kosmonauta donutit také ke dřepu a opětovnému postavení. Stiskem U se změní směr vašeho pohledu o 180 stupňů a nakonec stisk I během hry vám dá možnost SAVE a LOAD rozehrané hry, anebo jejího ukončení (TERMINATE). Pokud hru takto násilně ukončíte, budete moci spatřit ZEPHYR ONE a jeho funkci. Chvíli potom se hra přepojí na DEMO a ukáže vám některé z pohybových možností vašeho kosmonauta. Během hry se stiskem SPACE přepojíte do bojového režimu. Na obrazovce se objeví kurzor (zaměřovací kříž), ovládaný tlačítky Q, W, O, K a 0 (FIRE). Kromě toho lze zaměřovací kříž zapínat stiskem B a střílet i během pohybu, bez zapínání bojového režimu (tehdy však nelze pohybovat zaměřovačem, je stále ve středu). Zásahem svého laseru můžete ničit překážky, nepřátele, ale i otevírat dveře a zapínat různá zařízení.

 

NĚKOLIK RAD PRO ŘEŠENÍ HRY
Pokud chcete na všechno přijít sami, další text nečtěte a nahrajte si hned raději DARK SIDE, pokud možno s úpravou na trénink, a nejdříve si podrobně vyzkoušejte ovládání všech funkcí a získejte v něm trochu zručnosti. V začátku hry je nutno snížit rychlost nabíjení ZEPHYRU odstřelením několika ECM. Hra začíná v sektoru REGULUS, proto navštivte vedlejší SIRIUS a pak několik okolních sektorů, přitom sledujte propojení stožárů ECM (nejlépe je si ho nejdříve zakreslit) a ničte krystaly na jejich vrcholech. Po správné likvidaci krystalu se objeví text ECD DISABLED, pokud se krystal zregeneruje, objeví se na stožáru znovu, spolu s textem ECD REGENERATING. Pak palte do hranolu na stěně budovy v SIRIU tak dlouho, dokud se otáčí, objeví se vchod do CANOPUS WALKWAY. Vstupte, zapněte JET PACK, vyleťte nahoru a hledejte TELEPOD CRYSTAL 1. Pak se nechejte zatknout, abyste se dostali do vězení a zde získejte TELEPOD CRYSTAL 2. Víte-li jak, opusťte prostor vězení (I. O. CONFINEMENT) a najděte východ ven z EQUATOR TUNNEL. Ven se dostanete pouze pomocí JET PACKU, jen je často třeba nastavit správnou velikost STEP (asi 50). Spěchejte k domku teleportů v sektoru PSYCHO a vypalte na krystal číslo 1. Poté na určité budově uvidíte velké písmeno D. Seberte písmeno D (vleťte přímo do něho) a zároveň hledejte třetí TELEPOD CRYSTAL. 

 

Vraťte se se zpět do teleportovacího domku a totéž opakujte s krystalem číslo 2 a hledejte písmeno A. Rovněž ho seberte stejným způsobem. Podívejte se na průčelí zde stojící budovy, co vidíte? Poté v domku odstřelte třetí krystal a získejte další písmeno R. Pak musíte najít způsob, jak se z teleportovacího domku, který je nyní za energetickou bariérou, dostanete zpátky před bariéru do prvotního teleportu. Přojdete-li na to, zajděte v sektoru REGULUS do skladu (GANYMEDE STORE) a zde hledejte otvor, kterým proniknete do druhé místnosti. Tady musíte najít znak sekery. Střelte do jejího ostří a pak odcestujte do SIRIA. Otvorem ve střeše budovy, který se takto objevil, vstupte opatrně dovnitř a vypalte na krychli, která je někde uvnitř. Poté vstupte do EQUATOR TUNNELU a hledejte úsek se třemi lampami u stropu. Střelte do drátu od prostřední lampy a ta se změní na TELEPOD CRYSTAL 4. Odcestujte opět tam, kam je třeba, sestřelte čtvrtý krystal a získejte další písmeno. Víte, jaké to bude? Potom se teleportujte do sektoru PSYCHE a zde na budově uvidíte heslo v celé své kráse a velikosti. Mohutná brána do DARK SIDE je již otevřena! Vstupte a máte-li čas, prohlédněte si ze všech stran smrtící zbraň ZEPHYR ONE a proveďte to, co ještě zbývá k dokončení celého úkolu, víte co? 

 

To byl jen stručný nástin hlavních bodů ke splnění úkolu. Samozřejmě to předpokládá průběžnou likvidaci všech ECD, souboje s tanky PLEXOR a družicemi na obloze. Pokud budete hrát naostro, pak i doplňování paliva pro JET PACK a energie ochranného štítu, čehož jste v tréninkové (napoukované) verzi ušetřeni. Ohledně způsobu doplnění paliva a energie štítu už byly informace v předcházejícím textu. Až budete v CALLISTO STORE, najdete uvnitř několik zajímavých objektů, vyzkoušejte je všechny! Budete taky muset odhalit způsob, jakým se v některých sektorech dostanete na druhou stranu, protože v cestě vám stojí vysoké stavby, které nelze obejít ani nadletět! V sektoru TRITON najdete něco velmi zajímavého - dokonalou egyptskou sfingu! V jednom ze sektorů je jeden ECM stožár ukryt za neprůhlednou a vysokou deskou! Budete-li za ochranným silovým polem a bude třeba se dostat zpět do ostatních sektorů, nepůjde to běžným střelením do krystalu teleportu, musíte provést něco jiného, ale co?

 

Kdyby vám tento návod nestačil, můžete si ještě stáhnout anglický manuál, který je opravdu zdařile zpracovaný.

 

Podrobná mapa

   

Obrázky ze hry

   

Odkazy na další zdroje

Vyhledat další informace na serveru Spectrum Computing.  Popis a stažení hry, ke které se váže tento návod.  Vyhledat rady, návody, cheaty a pouky na serveru The Tipshop.

Publikováno: 8. 10. 2003 | Zdroj: FIFO 19 | Vložit nový komentář...

Prozatím nebyl vložen žádný komentář.

 

 
 
Poslat e-mail autorovi stránek ... pavero(a)post.czNahoru ...
  Speccy.cz
Valid HTML 4.01 Transitional TOPlist