English Česky
  

 

aktualizováno:

 

Přispějte na provoz.

 

 

Aktuální komentáře
Slightly Magic (2)
Fantasy World Dizz... (3)
Boulder Dash 1-4 (6)
Jumping Jack (7)
Kliatba noci (9)
Journey to Another... (1)
Jonny Quest (2)
Scooby Doo in the ... (1)
Johnny the Ghost (1)
další ...

 

 

důležité odkazy:
Všechny nedávno vydané hry na jednom místě.
Největší archív o ZX Spectru a vše kolem něj na světě.
Největší databáze pouků, rad a návodů.
RZX videa - kompletní herní průvodci.
Mapy tvořené přímo z herních obrazovek.
České a slovenské speccy hry.

 

Bloodwych - návod

Hra Bloodwych je jedním z mála krokovacích dungeonů, které se na Spectru objevily. Hráč má za úkol projít všechny úrovně, kterých je celkem deset, každá úroveň se vždy skláda z několika pater. Ovládat můžete až čtyři postavy (bojovník, mág, dobrodruh, lučišník) s rozdílnými vlastnostmi. Na začátku jsou jednotliví členové party slabě vyzbrojeni a navíc disponují pouze jedním či dvěma kouzly.

 

Herní obrazovku jednoho hráče můžeme rozdělit na část informační (vlevo), situační (uprostřed) a funkční (vpravo). Informační část obsahuje následující údaje:

 

1) Postavu v obdélníku - znázorňuje výstroj postavy
2) Sloupcové ukazatele - hit pointy, vitalita a mana (v pořadí shora dolů - modrozelená, zelená a červená)
3) Erby postav - erb se skládá z vyobrazení hlavy postavy a z jejího osobního znaku

 

Po kliknutí na jakékoliv místo v informační části se objeví nové ikony:

 

1) Přesýpací hodiny - slouží k zastavení hry
2) Kazeta - nahrání / uložení pozice z magnetofonu (PC)
3) ZZZZ - spánek družiny
4) Trojúhelník - návrat do původního menu

 

Na místě erbů se dále objeví tabulka operací s předměty:

 

1) OFFER - obdarování nepřítele předmětem v aktivním okně
2) BUY - koupení předmětu od protivníka
3) SELL - prodání předmětu v aktivním okně. Když souhlasíte s cenou, klikněte na YES, v opačném případě vyberte NO.
4) EXCHANGE - výměna předmětu ve vašem aktivním okně s předmětem, který vlastní protivník. Tento příkaz se dá využít i mnohem lépe, když v aktivním okně nemáte nic a souhlasíte s výměnou, tak nepřítel vám svůj předmět daruje. Většinou se sice poté rozzlobí, ale i tak se to vyplatí.

 

Situační část pak představuje samotné trojrozměrné zobrazení prostředí, ve kterém se pohybujete, myslím, že není potřeba se o něm více rozepisovat.

 

Funkční část obsahuje tyto informace:

 

1) Torna - ruce (používaná zbraň sečná nebo střelná), trup (používané brnění), štít (používaný štít). Vpravo dole je aktivní okno. Název předmětu v něm se vypisuje pod středovou (situační) částí. Všechny věci patří postavě v aktivním okně. Inventáře postav se mění kliknutím na osobní znak postavy v dolní části.

 

2) Listina - údaje o postavě v aktivním okně:

 

LEVEL - zkušenostní úroveň, která ovlivňuje všechny následující atributy, zvýšení se projeví nápisem - Gained a Level.

ST (síla) - určuje, s jakou silou a jak snadno zasáhnete protivníka
AG (hbitost) - také ovlivňuje váš útok, rovněž i schopnost útoky odrážet
IN (inteligence) - limituje množství kouzel, které se můžete naučit
CH (charisma) - vyjadřuje váš vliv na ostatní postavy
HP (hit pointy) - míra poškození, kterou ustojíte před tím, než zemřete
VI (vitalita) - vaše energie, pokud klesne na nulu, začnete přicházet o hit pointy
F (jídlo) - ukazatel hladu, čím vyšší úroveň tím, rychleji regenerujete

 

3) Brána - slouží k otvírání a zavírání dveří. Při čarování nějakého kouzla se tu objeví buď hvězda, popřípadě nějaký jiný znak (kompas, brnění). Hvězda se objeví v momentě, když jste čarovali útočné kouzlo. Po kliknutí na tuto hvězdu se kouzlo okamžitě uvede do činnosti. Jiný znak pak představuje obranné kouzlo, které funguje do té doby, dokud na něho nekliknete a nezrušíte ho.

 

4) Kniha - kouzlení.

 

5) Meč - útok na nepřítele. Přímo s ním bojují pouze dvě přední postavy. Pokud má nějaká postava v rukou luk a šípy, pak střílí.

 

6) Štít - podobný význam (obranného charakteru).

 

7) Šipky - pohyb skupiny bludištěm. Šikmé šipky otáčejí skupinu o 90° zvoleným směrem.

 

8) Znaky - pořadí členů vaší skupiny. Vepředu by měli být dva bojovníci a vzadu dva kouzelnící (jeden střílející).

 

Kouzla se dají koupit jedině od zvláštního tvora s křídly, který se objeví uprostřed obrazovky, když spíte. Kliknutím na hvězdu koupíte nabízené kouzlo, kliknutím na trojúhelník nabídku ignorujete. Na začátku mají postavy málo kouzel i many (SP.PTS znamená SPELL POINTS). Na vyčarování každého kouzla je potřeba mít dostatek many a znát nějaké kouzlo. V kouzelnické knize se dá listovat pomocí dvou šipek na okraji knihy a práci s ní ukončíte červenými šipkami při středu. Kouzlo, které se dá vyčarovat, je vyznačeno jinou barvou. Výpis SP.PTS 09/15 znamená, že many máte 9 jednotek z celkového počtu 15 jednotek. Ukazatel CAST% udává pravděpodobnost, že se kouzlo vydaří. Tuto pravděpodobnost můžete změnit úpravou číselného údaje COST číslo (např. COST 04). Tento údaje odpovídá množství many, které kouzlo spotřebuje. Čím větší množství pomocí postraních šipek nastavíte, tím větší bude pravděpodobnost, že se kouzlo vydaří. Zvolené kouzlo se vyčaruje kliknutím na znak hvězdy pod knihou. Po několikanásobném čarování stejného kouzla se hodnota COST sníží, čeho se dá výhodně využít. Mana se po čase doplní až na hodnotu nejvyšší pro danou kouzelnickou úroveň. Kouzelnická úroveň se zvyšuje s množstvím zabitých nepřátel.

 

Kouzla se dají rozdělit do tří základních skupin:

 

1) Útočná - berou nepříteli životní energii (WYCHWYND) nebo je změní (PARALYZE - paralýza, CONFUSE - zmatení).

 

2) Obranná - většinou chrání postavu, která dané kouzlo vyčarovala (ARMOUR - magické brnění, DEFLECT - magický štít).

 

3) Speciální - celé skupině různě zpříjemňují život (VITALISE - zvýšení vitality, ILUSION - vytvoření nové, velmi slabé postavy).

 

Ve hře jsou dále důležité následující předměty:

 

1) COINS - mince, za které se dají kupovat další předměty či kouzla.

 

2) GEMS - drahokamy, využívají se při teleportaci.

 

3) WAND - malá kouzelnická hůlka.

 

4) WEAPONS - zbraně jsou velmi důležité, často od jejich kvality závisí vaše další přežití. Sem řadíme SWORD - meč (nejlepší je MITHRIL SWORD), CROSSBOW - kuši (střílí šípy - ARROWS), je lepší než luk (BOW), BUCKLER - štít (nejlepší je LARGE SHIELD).

 

5) ELIXIRS - elixíry vylepšují vlastnosti postavy, zvyšují manu, vitalitu, sílu, energii. V třetí úrovni na nich závisí váš život, naštěstí se tam vyskytuje postava, která vám jich dá zadarmo libovolné množství.

 

Velmi důležitou roli ve hře má také potrava, pokud jí máte nedostatek, projeví se to na vitalitě a na štěstí, po delším čase i na životní energii, což má za následek, pomalou, ale jistou smrt, jestliže něco rychle nesníte. Potrava se dá najít v podobě jablka (FOOD), nápoje (DRINK), popřípadě v podobě N-EGG, který doplní ukazatel jídla na maximum, proto je ze všech potravin nejdůležitější. Pokud jsou všechny postavy nasycené, můžete kliknout na ZZZZ a vaše parta se ubere ke spánku. Spánek je velmi důležitý, doplňují se při něm nejen sloupcové ukazatele, ale zároveň se zvyšuje i kouzelnická úroveň. Aby se vám tato úroveň zvýšila, musíte předtím zabít alespoň 10 nepřátelských čarodějů.

 

Při postupování bludištěm budete často narážet na různé protivníky, z toho je zřejmé, že se boji nevyhnete, ale s dobrou zbraní dokážete porazit každého. Nejlepší způsob boje je následující. Počkejte, až se nepřítel přiblíží a potom ustupujte tak, abyste se dostali protivníkovi za záda, zakouzlete na něj PARALYZE či CONFUSE a jednou nebo dvakrát ho udeřte. Nepřítel se otáčí pomaleji než vy, takže všechno závisí od rychlosti vašich prstů. Na některé čaroděje je kouzlo PARALYZE neúčinné. Určitě se také dostanete do situace, kdy na vás zaútočí několik skupin nepřátel najednou. V tom případě je vhodné si co nejrychleji najít prostor, ve kterém můžete manévrovat tak, abyste se za žádnou cenu nedostali mezi dvě skupiny nepřátel, pokud byste se do takové nepříjemné situace přeci jenom dostali, můžete se zachránit jenom tak, že budete ze všech sil útočit na jednu skupinu a zároveň se modlit, aby pomřela dříve než ta vaše. Při útoku se vám nad středovou částí vypisují údaje o tom, jakou silou jste protivníka zranili. Pokud vás zasáhne soupeř, na erbech vlevo se objeví, kolik energie vám ubral. Boje se skupinou nepřátel jsou velmi tvrdé, neboť skupinu mohou tvořit až čtyři postavy, ale když po každém zabitém nepříteli zůstanou nějaké věci, tak alespoň máte motivaci na provedení tohoto krveprolití.

 

Každá úroveň se končí na místě, kde se nacházejí tři nášlapné plošiny. Vaši skupinu postav musíte postavit na krajní plošiny a pak lze nahrát další podlaží. V každé úrovni se nachází několik oživovacích komor. V nich se dají přivést zpět k životu mrtví z vaší party. Každá smrt je ale připraví o část jejich schopností samoregenerace, což má za následek, že při častém oživování je postava snadno zranitelná. Někdy se stane, že stačí, když na vás někdo zaútočí kouzly a celá skupina zahyne v jednom okamžiku. Nášlapné plošiny otevírají průchody do dalších částí bludiště. Podobný význam mají i spínače na stěnách. V každém patře je třeba zabít všechny nepřátele, pobrat všechny klíče a až potom navštívit nějaké jiné poschodí. Z druhé úrovně vám dokonce zůstane jeden speciální klíč, který budete velmi potřebovat až v úrovni třetí. Každá hra se dá projít, proto rozhodně vytrvejte. V třetí úrovni na třetím poschodí je jedna velmi zákeřná chodba, kde bez velkého množství elixírů nemáte nejmenší šanci, takže si elixíry šetřete. Existuje také jedna velmi zajímá finta, jak přijít hned na začátku k penězům. I když hrajete sami, zvolte si hru dvou hráčů, potom položte jednou skupinou všechny věci. Druhou skupinou tyto věci seberte a předejte je prvnímu protivníkovi, kterého potkáte. Jinak čtveřici postav tvořících vaši skupinu si vybírejte podle toho, jaké věci mají a podle údajů v listině a v knize. Po každém těžkém boji doporučuji hru uložit.

 

Podrobná mapa

   

Obrázky ze hry

   

Odkazy na další zdroje

Vyhledat další informace na serveru Spectrum Computing.  Popis a stažení hry, ke které se váže tento návod.  Vyhledat rady, návody, cheaty a pouky na serveru The Tipshop.

Publikováno: 2. 7. 2002 | Doplněno: 25. 4. 2014 | Zdroj: BIT 5/94 | Vložit nový komentář...

Prozatím nebyl vložen žádný komentář.

 

 
 
Poslat e-mail autorovi stránek ... pavero(a)post.czNahoru ...
  Speccy.cz
Valid HTML 4.01 Transitional TOPlist