Seymour 6 - Sergeant Seymour Robotcop - kazetová obálka